Follow
Özlem Feyzioğlu
Özlem Feyzioğlu
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
Verified email at acibadem.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Is Xbox 360 Kinect-based virtual reality training as effective as standard physiotherapy in patients undergoing breast cancer surgery?
Ö Feyzioğlu, S Dinçer, A Akan, ZC Algun
Supportive Care in Cancer 28 (9), 4295-4303, 2020
222020
Does an accelerated program give equivalent results in both elite athletes and nonathletes?
Ö Feyzioğlu, Ö Öztürk, B Sirmen, S Muğrabi
Journal of Sport Rehabilitation 29 (5), 572-577, 2019
82019
Effects of custom-made insoles on foot pressure redistribution, gait parameters, and pain in calcaneal apophysitis—a pretest and posttest study
Ö Feyzioğlu, Ö Öztürk, S Muğrabi
Prosthetics and Orthotics International 45 (6), 532-537, 2021
22021
Translation of the Re-injury Anxiety Inventory into Turkish and Assessment of its Psychometric Properties.
N Alaca, Ö Feyzioğlu, M Selami, E Timuçin
Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences 12 (3), 2020
12020
Acute Effects of Video Game-based Exercises in Patients Receiving Chemotherapy After Breast Cancer Surgery-A Pilot Study
Ö FEYZİOĞLU, Ö ÖZTÜRK, S DİNÇER, A AKAN
TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1 (1), 2022
2022
Meme kanseri cerrahisi geçiren olgularda kinect® temelli fizyoterapi programının etkinliğinin araştırılması
Ö Feyzioğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİNDE SİMÜLE HASTA KULLANIMININ ÖĞRENME MOTİVASYONU VE ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
N ALACA, EE SAFRAN, D ÇAĞRI, Ö FEYZİOĞLU
Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 31 (3), 307-315, 2020
2020
EFFECT OF SIMULATED PATIENT USE ON LEARNING MOTIVATION AND STUDENT FEEDBACK IN PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION EDUCATION: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
N ALACA, E SAFRAN, D CAGRI, Ö FEYZİOĞLU
TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE …, 2020
2020
Sanal Gerçeklik Teknolojileri ve Kronik Ağrı
Ö ÖZTÜRK, Ö FEYZİOĞLU
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 3 (2), 211-216, 2020
2020
Covid 19 Pandemisi Öncesi Verilen Yüz Yüze Eğitimin ve Covid-19 Pandemisi Sırasında Verilen Çevrim İçi Eğitimin Algılanan Öğrenim Çıktıları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması …
N ALACA, Ö FEYZİOĞLU, K Hande, EE SAFRAN
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 8 (3), 538-555, 0
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Vücut Farkındalığı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Ö Feyzioğlu, C Savaşan, S İnan, F Alkan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11