Follow
Kerem Altiparmak
Kerem Altiparmak
Ankara University Faculty of Political Sciences
Verified email at icj.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Internet: restricted access: a critical assessment of Internet content regulation and censorship in Turkey
Y Akdeniz, K Altiparmak
Imaj Kitabevi & Imaj Yayinevi, 2008
522008
Bankovic: an obstacle to the application of the European Convention on Human Rights in Iraq?
K Altiparmak
Journal of Conflict and Security Law 9 (2), 213-251, 2004
522004
İnternet: girilmesi tehlikeli ve yasaktır: Türkiye'de internet içerik düzenlemesi ve sansüre ilişkin eleştirel bir değerlendirme
Y Akdeniz, K Altıparmak
İmaj Yayınevi, 2008
332008
Turkey: Freedom of expression in jeopardy
Y Akdeniz, K Altıparmak
Violations of the Rights of Authors, Publishers and Academics Under the …, 2018
322018
Due Process of Law Kavramının Amerikan Hukukundaki Yeri Üzerine Bir İnceleme
K Altıparmak
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 45 (1-4), 219-250, 1996
311996
Pyrrhus Zaferi: Leyla Şahin/Türkiye, AİHM/Hukuk, Düzenleyici İşlem/Kanun
K Altıparmak, O Karahanoğulları
Hukuk ve Adalet Dergisi 1 (3), 249-276, 2004
292004
Büyük Biraderin Gözetiminden Çıkış: Telefonların İzlenmesinde Devletin Sorumluluğu
K Altıparmak
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 29-66, 2006
272006
Barış için akademisyenler: Olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak
K Altıparmak, Y Akdeniz
İletişim Yayınları, 2017
232017
Türkiye’de insan haklarında kurumsallaş (ama) ma
K ALTIPARMAK
Bürokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye Barolar Birliği (Ankara: Union of …, 2007
222007
Internet: Girilmesi tehlikeli ve yasaktır
Y Akdeniz, K Altıparmak
Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir …, 2008
202008
After Sahin: The debate on headscarves is not over
K Altiparmak, O Karahanogullari
European Constitutional Law Review 2, 268-292, 2006
202006
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma, Kimlik Sorma, Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma
K Altıparmak, AM Aytaç, O Karahanoğulları, T Hançer, D Aydın
Hukuk ve Adalet 11, 117-140, 2007
192007
Türkiyede din özgürlüğüne ilişkin anayasal güvence
HS Vural
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
182013
Kopya Davalar ve Pilot Kararlar: Bir Kararda Bin Adaletsizlik?
K ALTIPARMAK
K. AltÛparmak (ed.) 50, 60-108, 2009
152009
Journalism at risk: Threats, challenges and perspectives
O Andreotti, N Muižnieks, T McGonagle, S Parmar, B Çalı, D Voorhoof, ...
Council of Europe, 2015
132015
Anayasa Mahkemesinin Zor Sorusu: İşkence ve Kötü Muamele, Ama Hangisi?
K Altıparmak
Anayasa Yargısı 31 (1), 145-184, 2015
132015
AVRUPA İNSAN.~ AKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN 6. MADDESININ UYGULAMA ALANI
K Altıparmak
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 53 (01), 1998
131998
Zorunlu Din Dersi Gerçekten Zorunlu mu?
K Altıparmak
Is the Compulsory Religion Class Really Compulsory, 2005
112005
European Court of Human Rights: After Şahin: The debate on headscarves is not over, Leyla Şahin v. Turkey, Grand Chamber Judgment of 10 November 2005, Application No. 44774/98
K Altiparmak, O Karahanogullari
European Constitutional Law Review 2 (2), 268-292, 2006
102006
Ölü Doğan Çoçuk: 685 Sayılı KHK ile Kurulan OHAL Komisyonu
K Altıparmak
Ankara Barosu Dergisi 1, 69-88, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20