Hande Gülbağcı Dede
Hande Gülbağcı Dede
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Problem Solving and Generalization Through Modeling: A study on Elementary School Students & Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlköğretim öğrencileriyle bir çalışma
S Olkun, Ö Şahin, Z Akkurt, FT Dikkartin, H Gülbağcı
Education and Science 34 (151), 2010
69*2010
The Strategies of Mathematics Teachers When Solving Number Sense Problems & Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler
S Şengül, HG Dede
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 5 (1), 73-88, 2014
38*2014
Evaluation of number sense on the subject of decimal numbers of the secondary stage students in Turkey.
S Şengül, H Gülbağcı
International Online Journal of Educational Sciences 4 (2), 2012
382012
An investigation of 5th grade Turkish students’ performance in number sense on the topic of decimal numbers
S Sengul, H Gulbagci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2289-2293, 2012
272012
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının incelenmesi & Middle school students' self-efficacy perceptions of the visual …
S Şengül, Y Katrancı, H Gülbağcı
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi …, 2012
25*2012
Examınatıon of the relatıon between number sense and mathematıcal self-effıcacy of 7th and 8th grade students & 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik öz …
S Şengül, H Gülbağcı
International Journal of Social Science 6 (4), 1049-1060, 2013
16*2013
An investigation of classification of number sense components
S Şengül, H Gülbağcı Dede
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (8), 645-645, 2013
102013
6. sınıf öğrencilerinin yüzde kavramı ile ilgili sayı hissi stratejilerinin incelenmesi & Examining the numbers sense strategies about percent of 6th grade students
S Şengül, H Gülbağcı, G Cantimer
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 1055-1070, 2012
102012
İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Hissinin İncelenmesi & An investigation of pre-service elementary and secondary mathematics teachers' number sense
HG Dede, S Şengül
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 (2), 285-303, 2016
9*2016
Pedagojik formasyon ve eğitim fakülteleri lisans programlarına katılan matematik öğretmeni adaylarının mesleki kimliklerinin karşılaştırılması
HG DEDE, H Akkoç
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 (1), 188-206, 2016
62016
Sayı hissi bileşenlerine ait sınıflandırmaların incelenmesi
S Şengül, H Gülbağcı Dede
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (8), 645-654, 2013
62013
Dinamik Geometri Yazılımları ile Geometri Etkinlikleri
S Olkun, H Gülbağcı Dede
Maya Kitapları, 2010
32010
Are we all in this together?: mathematics teachers’ perspectives on equity in remote instruction during pandemic
Z Yılmaz, HG Dede, R Sears, SY Nielsen
Educational Studies in Mathematics, 1-25, 2021
22021
A Comparison of Professional Identity of Pre-service Mathematics Teachers in Pedagogical Formation Program and Undergraduate Teacher Education Program & Pedagojik Formasyon ve …
HG Dede, H Akkoç
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 7 (1), 188-206, 2016
22016
Skill-based Mathematics Questions: What Do Middle School Mathematics Teachers Think about and How Do They Implement Them?
M Kertil, HG DEDE, EGG ULUSOY
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12 (1), 151-186, 2021
12021
How to Introduce Function Concept in Textbooks?: Evaluations of Pre-Service Mathematics Teachers
Z YILMAZ, HG DEDE, H AKKOÇ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 14 (1 …, 2020
12020
Ders Kitaplarında Fonksiyon Kavramına Nasıl Giriş Yapılıyor?: Matematik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri
Z YILMAZ, HG DEDE, H AKKOÇ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 14 (1 …, 2020
2020
Understanding Preservice Mathematics Teachers’ Technology Use: Some Pedagogical Issues
H Akkoc, HG Dede
RAIS Conference Proceedings-The 12th International RAIS Conference on Social …, 2019
2019
RAIS RESEARCH
H Akkoç, HG Dede
STUDIES, 2019
2019
Proceedings of the Day Conferences: June 2017
MG Nur, H Akkoç, H Gülbağcı-Dede, B Yazıcı, S Ankers, L Barichello, ...
Research in Mathematics Education 19 (3), 321-330, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20