Hande Gülbağcı Dede
Hande Gülbağcı Dede
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Problem Solving and Generalization Through Modeling: A study on Elementary School Students & Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlköğretim öğrencileriyle bir çalışma
S Olkun, Ö Şahin, Z Akkurt, FT Dikkartin, H Gülbağcı
Education and Science 34 (151), 2010
55*2010
Evaluation of number sense on the subject of decimal numbers of the secondary stage students in Turkey.
S Şengül, H Gülbağcı
International Online Journal of Educational Sciences 4 (2), 2012
312012
The Strategies of Mathematics Teachers When Solving Number Sense Problems & Matematik Öğretmenlerinin Sayı Hissi Problemlerini Çözerken Kullandıkları Stratejiler
S Şengül, HG Dede
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 5 (1), 73-88, 2014
28*2014
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının incelenmesi & Middle school students' self-efficacy perceptions of the visual …
S Şengül, Y Katrancı, H Gülbağcı
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi …, 2012
25*2012
An investigation of 5th grade Turkish students’ performance in number sense on the topic of decimal numbers
S Sengul, H Gulbagci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2289-2293, 2012
222012
İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Hissinin İncelenmesi & An investigation of pre-service elementary and secondary mathematics teachers' number sense
HG Dede, S Şengül
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 7 (2), 285-303, 2016
18*2016
Examınatıon of the relatıon between number sense and mathematıcal self-effıcacy of 7th and 8th grade students & 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik öz …
S Şengül, H Gülbağcı
International Journal of Social Science 6 (4), 1049-1060, 2013
12*2013
6. sınıf öğrencilerinin yüzde kavramı ile ilgili sayı hissi stratejilerinin incelenmesi & Examining the numbers sense strategies about percent of 6th grade students
S Şengül, H Gülbağcı, G Cantimer
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 1055-1070, 2012
82012
A Comparison of Professional Identity of Pre-service Mathematics Teachers in Pedagogical Formation Program and Undergraduate Teacher Education Program & Pedagojik Formasyon ve …
HG Dede, H Akkoç
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 7 (1), 188-206, 2016
22016
Dinamik Geometri Yazılımları ile Geometri Etkinlikleri
S Olkun, H Gülbağcı Dede
Maya Kitapları, 2010
22010
Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarına Katılan Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kimliklerinin Karşılaştırılması 1
HG Dede, H Akkoç
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 7 (1), 188, 2016
12016
Ders Kitaplarında Fonksiyon Kavramına Nasıl Giriş Yapılıyor?: Matematik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri
Z YILMAZ, HG DEDE, H AKKOÇ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 14 (1 …, 2020
2020
Understanding Preservice Mathematics Teachers’ Technology Use: Some Pedagogical Issues
H Akkoc, HG Dede
RAIS Conference Proceedings-The 12th International RAIS Conference on Social …, 2019
2019
RAIS RESEARCH
H Akkoç, HG Dede
STUDIES, 2019
2019
Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının fark etme becerilerinin gerçek sınıf ortamı ders videoları kullanılarak incelenmesi
H Akkoç, HG Dede
Marmara Üniversitesi, 2019
2019
Proceedings of the Day Conferences: June 2017
MG Nur, H Akkoç, H Gülbağcı-Dede, B Yazıcı, S Ankers, L Barichello, ...
Research in Mathematics Education 19 (3), 321-330, 2017
2017
Proceedings of the Day Conferences: March 2017
KM Nabiul Alam, C Morgan, L Barichello, A Bellamy, C Crisan, ...
Research in Mathematics Education 19 (3), 314-320, 2017
2017
Proceedings of the Day Conference of the British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM) held at the University of Brighton, Brighton, Saturday 12th November 2016
H Akkoç, C Bokhove, E Redhead, A Borthwick, M Harcourt-Heath, ...
Research in Mathematics Education 19 (3), 310-313, 2017
2017
İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissinin incelenmesi / An investigation of pre-service elementary and secondary mathematics teachers' number sense
HG Dede
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
2015
Sayı hissi bileşenlerine ait sınıflandırmaların incelenmesi & An investigation of classification of number sense components
H Gülbağcı Dede, S Şengül
International Journal of Social Science 6 (8), 645-664, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20