Erdoğan kaya
Erdoğan kaya
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları
N Gökçe, E Kaya, H Altuntaş, M Özden
1632007
A detailed study of thermal degradation of poly (2-hydroxyethyl methacrylate)
K Demirelli, M Coşkun, E Kaya
Polymer degradation and stability 72 (1), 75-80, 2001
682001
Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz
F Çömlekçi
Anadolu Universitesi, 2004
642004
TrkA immunoreactive neurones in the rat spinal cord
GJ Michael, E Kaya, S Averill, M Rattray, DO Clary, JV Priestley
Journal of Comparative Neurology 385 (3), 441-455, 1997
641997
Electrochromic and optical studies of solution processable benzotriazole and fluorene containing copolymers
E Kaya, A Balan, D Baran, A Cirpan, L Toppare
Organic Electronics 12 (1), 202-209, 2011
532011
Yoksullukla Mücadelede Avrupa’nın ve Türkiye’nin Sosyal Yardım Modeli
E KAYA, R ÖZCAN
512009
Sosyal bilgiler dersi öğretim programının (2004) uygulama sürecine ilişkin öğrenci görüşleri
FA Ersoy, E Kaya, C Uyanık
502009
Adsorption kinetics and isotherm parameters of naphthalene onto natural-and chemically modified bentonite from aqueous solutions
EMÖ Kaya, AS Özcan, Ö Gök, A Özcan
Adsorption 19 (2-4), 879-888, 2013
462013
Polymers based on benzyl methacrylate: Synthesis via atom transfer radical polymerization, characterization, and thermal stabilities
K Demirelli, M Coskun, E Kaya
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 42 (23), 5964-5973, 2004
422004
Solution processable benzotriazole and fluorene containing copolymers for photovoltaic applications
E Kaya, DH Apaydın, DE Yıldız, L Toppare, A Cirpan
Solar energy materials and solar cells 99, 321-326, 2012
362012
Elementary students’ attitudes towards environment
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
Elementary Education Online 6 (3), 2007
362007
Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri.
E KAYA, T ÇENGELCİ
Journal of social studies education research 2 (1), 2011
302011
Role of information systems in supply chain management and its application on five‐star hotels in Istanbul
D Ünalan, E Kaya, M Azaltun
Journal of Hospitality and Tourism Technology, 2012
292012
Synthesis, characterization of poly (E)-3-amino-4-((3-bromophenyl) diazenyl)-1H-pyrazol-5-ol: Investigation of antibacterial activity, fluorescence, and optical properties
N Turan, E Kaya, B Gündüz, N Çolak, H Körkoca
Fibers and Polymers 13 (4), 415-424, 2012
252012
Özel okul öğretmenlerinin duygusal emek davranışını algılama biçimleri ile iş doyumları ve iş stresleri arasındaki ilişki
E Kaya
Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
252009
Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları
M Azaltun, E Kaya
Detay, 2006
242006
A novel method to improve surface quality in cylindrical grinding
M Gavas, Ä Karacan, E Kaya
232011
Synthesis, characterization, and thermal degradation kinetics of the copolymer poly(4‐methoxybenzyl methacrylate‐co‐isobornyl methacrylate)
A Kurt, E Kaya
Journal of applied polymer science 115 (4), 2359-2367, 2010
232010
Introducing Engineering Design to a Science Teaching Methods Course Through Educational Robotics and Exploring Changes in Views of Preservice Elementary Teachers.
E Kaya, A Newley, H Deniz, E Yesilyurt, P Newley
Journal of College Science Teaching 47 (2), 2017
212017
Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı okul ortamlarının kullanılma durumları
S Malkoç, E Kaya
Elementary Education Online 14 (3), 2015
212015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20