Follow
Erdoğan kaya
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
İlköğretim Online 6 (3), 452-468, 2007
2972007
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 2004 UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
AF Ersoy, E Kaya
Kastamonu Education Journal 17 (1), 71-86, 2009
982009
Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı okul ortamlarının kullanılma durumları
S Malkoç, K Erdoğan
İlköğretim Online 14 (3), 1079-1095, 2015
812015
Elementary students’ attitudes towards environment
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
Elementary Education Online 6 (3), 452-468, 2007
672007
Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri.
E KAYA, T ÇENGELCİ
Journal of social studies education research 2 (1), 2011
532011
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
K Erdoğan, M Ekiçi
İlköğretim Online 16 (2), 782-813, 2017
372017
100. yaşındaki sosyal bilgiler dersini sosyalleşme ve toplu öğretim ekseninde yeniden düşünmek
E Kaya, G Öner
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 1-25, 2017
362017
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GEZİ YAZILARINDAN YARARLANMA: GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN GEZİ YAZILARI ÖRNEĞİ
E Kaya, M Ekiçi
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 19 (1), 87-114, 2015
342015
Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinin temeli toplu öğretim sistemi
E Kaya
Pegem Atıf İndeksi, 001-191, 2018
312018
Sınıf Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programların (2004) İlişkin Yaklaşımları
AF ERSOY, E Kaya
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 285-300, 2008
312008
Coğrafya dersi öğretim programında küresel iklim değişikliği
N Gökçe, E Kaya
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 157-168, 2009
262009
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşmesi sürecinde sosyal bilgiler dersinin işlevselliği
E Kaya
PQDT-Global, 2006
232006
Sosyal bilgiler programının uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
E Kaya, AF Ersoy
VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27-29, 2007
182007
İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online. 6 (3), 452–468
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
Alınan yer: http://ilköğretim-online. org. tr adresinden 4, 2007
132007
Teachers' Opinions on the Use of Social Studies Classrooms in Social Studies Education.
E Kaya
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (2), 1015-1021, 2012
122012
Sosyal bilgiler öğretiminde sezgisel düşünmeden yararlanma
E Kaya
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 2 (3), 79-89, 2003
122003
UTILIZATION OF THE RESEARCH COMPLIANCE MATRIX IN EDUCATIONAL RESEARCH DESIGN AND EVALUATION: A DESIGN BASED RESEARCH.
E KAYA, H BAYRAM
International Journal of Education Technology & Scientific Researches 6 (15), 2021
112021
An analysis of social studies teachers’ epistemological beliefs and teaching styles in terms of several variables Sosyal bilgiler ögretmenlerinin epistemolojik inançlari ve …
E KAYA, M EKİCİ
Elementary Education Online 16 (2), 2017
112017
The usage of non-classroom environments in social studies education
S Malkoç, E Kaya
Elementary Education Online 14 (3), 1079-1095, 2015
112015
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
M Zaman, İ Güner, İ Bulut, N Özdemir, A Kılıçarslan, T Özdemir, E Atasoy, ...
Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2010
112010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20