Takip et
SADIK KARTAL
SADIK KARTAL
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Toplum kalkınmasında farklı bir eğitim kurumu: Köy Enstitüleri
S Kartal
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 2008
1002008
Eğitimde örgütsel sosyalleşme
S Kartal
Maya Akademi, 2007
822007
Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar
S Kartal
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (ÖYGE Özel Sayısı), 255-269, 2013
532013
İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeyleri (Ankara İli Örneği)
S Kartal
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2003
522003
İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeyleri
S Kartal
Unpublished doctorate dissertation, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2003
502003
İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA VELİNİN OKUL YÖNETİMİNE KATILIMI
S Kartal
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 23-30, 2008
482008
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMELERİNDE İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KATKILARI VE İKİ ÖRNEK OLAY
S Kartal
İnönü üniversitesi eğitim fakültesi dergisi 9 (15), 75-88, 2008
432008
Chaos Theory and its Application to Education: Mehmet Akif Ersoy University Case.
V Akmansoy, S Kartal
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (2), 510-518, 2014
402014
İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşmeleri Ankara ili örneği
S Kartal
Ege Eğitim Dergisi 6 (2), 2005
402005
Tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
S Kartal
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 223-239, 2009
352009
Evaluating of In-service Training Activities for Teachers in Turkey: A Critical Analysis.
H Yolcu, S Kartal
Universal Journal of Educational Research 5 (6), 918-926, 2017
212017
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMELERİNDE İNFORMAL GRUPLARIN ETKİLERİ
ÖU Gizdem, S Kartal
Kastamonu Education Journal 24 (3), 1359-1370, 2016
212016
Türkiye’de eğitime erişimin bazı değişkenlere göre incelenmesi
N Gürel, S Kartal
İlköğretim Online 14 (2), 593-608, 2015
192015
Aday memurların örgütsel sosyalleşmelerinde temel ve hazırlayıcı eğitimin rolü
S KARTAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (11), 131-143, 2006
192006
Birleştirilmiş sınıf uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri: Nitel bir araştırma
N Gürel, D Çapar, S Kartal
International Journal of Human Sciences 11 (1), 1056-1076, 2014
182014
OKUL TERKİ ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK BİR ANALİZ ÇALIŞMASI
S Kartal, FE Ballı
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 257-278, 2020
162020
Türkiye’de ilkokula başlama yaşınınbeş yaşa indirilmesinineğitim politikaları açısından değerlendirilmesi
S Kartal
Mülkiye Dergisi 37 (3), 201-214, 2013
152013
Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre Türkiye eğitim sistemine ilişkin yaşanılan sorunlar. 9
H Yolcu, S Kartal
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22, 2010
152010
Türkiye’deki eğitim harcamalarının değerlendirilmesi
ÖA Mart, S Kartal
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 37-53, 2021
142021
İlköğretim 2. kademe branş öğretmenlerinin teftiş-rehberlik etkinlikleri hakkındaki görüşleri
S Kartal
Gazi Üniversitesi Eğitim Bi-limleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 1997
121997
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20