Follow
Erdem Sevim
Erdem Sevim
Hakkari Üniversitesi
Verified email at hakkari.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencilerinde Öz Kontrol ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinde Genel Erteleme Davranışlarının Aracı Rolü.
H Ekşi, T Turgut, E Sevim
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6 (3), 2019
382019
The Mediating Role of General Procrastination Behaviors in the Relationship between Self-Control and Social Media Addiction in University Students.
H Eksi, T Turgut, E Sevim
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6 (3), 717-728, 2019
332019
Psikolojik doğum sırası ile yetersizlik duygusunun yetişkin bağlanma stillerini yordama düzeyinin incelenmesi
H Ekşi, E Sevim, B Kurt
İlköğretim Online 15 (3), 2016
272016
Examination of the Relationship Between Test Anxiety and Selective Attention Among Adolescents.
MY Yüksel, E Sevim, Ç Çelimli
Ilkogretim Online 17 (2), 2018
122018
Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışları ile bilişsel esnekliklerinin kaynaştırmaya ilişkin öz-yeterlik algılarını yordama düzeyinin incelenmesi
E Sevim
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2015
122015
Ergenlerde beş faktör kişilik özellikleri ve erken dönem uyumsuz şemalar
H Ekşi, B Tunçer, E Sevim
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 318-328, 2020
62020
The validity and reliability of Turkish version of Awareness of Narrative Identity Questionnaire (ANIQ)
E Sevim, M Otrar
Kastamonu Education Journal 29 (3), 769-777, 2021
52021
Work-related stress and coping profiles among workers in outer garment sector; a cross-sectional study
OK Ornek, E Sevim
Preprints, 2018
52018
Work-Related Stress and Coping Profiles among Workers in Outer Garment Sector
OK Ornek, E Sevim
52018
Path analytic model of social media disorder related to life satisfaction and resilience with personality traits as mediating factors
A Avcu, E Sevim, E Ulaş
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 2019
42019
Sosyal medya bozukluğu ile ilgili yaşam doyumu ve psikolojik dayanıklılıkta arabulucu faktörler olarak kişilik özelliklerinin yol analiz modeli
A Avcu, E Ulaş, E Sevim
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying 6 (2), 17-35, 2019
42019
Investigation Of The Relationship Between Personality Traits, Cognitive Closure And Authoritarian Tendencies
H Ekşi, S Parlak, E Sevim
AGP Humanities and Social Sciences Conference, 279-287, 2016
3*2016
Path to the Universal Self in Haji Baktash Walî: Four Doors-Forty Stations
E Sevim
Spiritual Psychology and Counseling 1 (2), 145-161, 2016
32016
Beliren yetişkinlik döneminde kimlik biçimlenme süreçlerinin iyi oluşa etkisinin öyküsel kimlik yaklaşımı ile incelenmesi: karma bir araştırma
E Sevim
PQDT-Global, 2021
22021
Investigation of Life Satisfaction, Meaning In Life and Loneliness Levels of A Group of Elderly Individuals In Terms of Some Demographic Variables
M Yüksel, B Kırıkkanat, SH Yılmaz, E Sevim
22016
Çocuklarda Okul Temelli Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Algılanan Stresin Aracı Rolü
H Ekşi, A Çini, E Sevim
Kastamonu Education Journal 28 (3), 1460-1470, 2020
12020
Adaptation of Adolescent Distress-Eustress Scale into Turkish/Ergenlerde Sikinti-Ostres Olcegi'nin Turkce'ye Uyarlanmasi.
N Akgun, E Sevim, F Eksi, H Eksi
Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health 28 (2), 102-110, 2021
2021
Adaptation of Adolescent Distress-Eustress Scale into Turkish.
N Akgün, E Sevim, F Ekşi, H Ekşi
Turkish Journal of Child & Adolescent Mental Health/Çocuk ve Gençlik Ruh …, 2021
2021
Ergenlerde Sıkıntı-Östres Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
N AKGÜN, E SEVİM, F EKŞİ, H EKŞİ
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 28 (2), 102-109, 2021
2021
Psychological birth order and inferiority feeling as predictors of adult attachment style [Psikolojik doğum sirasi ile yetersizlik duygusunun yetişkin bağlanma stillerini …
E SEVİM
Ankara University, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20