Ertugrul Ergun
Ertugrul Ergun
Assis. Prof., Afyon Kocatepe Uni.
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Development of a Relational Database for Learning Management Systems.
O Deperlioglu, Y Sarpkaya, E Ergun
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (4), 107-120, 2011
152011
Web sitelerinin çeşitli özellikleri ve eğitim kurumları web sitelerine yansımaları
M Ergün, E Ergün
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 (1), 2-19, 2008
142008
Türkiye'de e-öğrenme: gelişmeler ve uygulamalar
GT Yamamoto, U Demiray, M Kesim, TV Yuzer, BB Demirci, G Eby
Efil Yayınevi, 2011
82011
Üniversite öğrencilerinin bilgisayar destekli ölçmeden elde ettikleri başarının kalemkâğıt testi başarısı, bilgisayar kaygısı ve bilgisayar tecrübeleri açısından incelenmesi
E Ergün
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2002
72002
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ.
A Beder, E Ergün
Journal of Educational Sciences & Practices 14 (27), 2015
62015
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ.
A Beder, E Ergün
Journal of Educational Sciences & Practices 14 (27), 2015
62015
Ürün kategorileri arasındaki satış ilişkisinin birliktelik kuralları ve kümeleme analizi ile belirlenmesi ve perakende sektöründe bir uygulama
E Ergün
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
52008
ASSESSMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS'SAFE INTERNET USAGE
A Beder, E Ergun
BAŞ EDİTÖR, 24, 2015
32015
Uzaktan eğitim uygulamaları ve öğretim yönetim sistemleri
Ö Deperlioğlu, E Ergün
XIII. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya, 329-335, 2011
22011
BÖLÜM-6 E-ÖĞRENME Sistemlerinde Verimliliğin Ölçülmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Ö DEPERLİOĞLU, AÖGDE ERGÜN, AAGU KÖSE
Türkiye’de e-öğrenme: gelişmeler ve uygulamalar, 131, 2010
22010
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN NANOTEKNOLOJİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
SS Ergün, İ Ocak, E Ergün
12017
Hibrit Mobil Eğitsel Ölçme Sistemi Prototipi Geliştirilmesi
B Tokluiçten, E ERGÜN
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017
2017
Factors Effecting University Students’ Computer Assisted Assessment Success and Student Perceptions
E Ergun, AG Namlu
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2003
2003
Views of High School Students About Distance Education
E ERGÜN, MF GÖRHAN
TÜRKĠYE‟ DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II
BB DEMĠRCĠ, GT YAMAMOTO, U DEMĠRAY
USING DATA MINING TECHNIGUES IN E-LEARNING
E Ergun, O Deperlioglu, U Kose
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16