Takip et
Macide Çiçek
Macide Çiçek
Dumlupınar Üniversitesinde İktisat Profesörü
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İ Türkiye''de Parasal Aktarım Mekanizması: Var (Vektör Otoregrasyonu) Yaklaşımıyla Bir Analiz
M Çiçek
Iktisat Isletme ve Finans 20 (233), 82-105, 2005
1122005
Türkiye'de faiz, döviz ve borsa: Fiyat ve oynaklik yayilma etkileri
M Çiçek
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65 (02), 1-28, 2010
602010
A cointegration test for Turkish foreign exchange market efficiency
M Çiçek
Asian Economic and Financial Review 4 (4), 451, 2014
292014
YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?
M Çiçek, F Öztürk
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62 (04), 83-107, 2007
282007
PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ
D Çiçek
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
222011
YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYENİN VERGİLENDİRİLMESİ
S Arslan, M Çiçek
Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi 13 (13), 292-299, 2017
202017
Dezenflasyon Sürecinde Türkiye'de Enflasyonun Uzun ve Kısa Dönem Dinamiklerinin Modellenmesi
M Çiçek
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 12 (1), 107-126, 2005
162005
The Day-of-the-Week Effect on Return and Volatility in the Turkish Stock Markets
M Çiçek
Journal of Applied Finance and Banking 3 (4), 143, 2013
152013
Küresel krizin bulaşma etkisi: Menkul kıymet borsaları üzerine bir uygulama
F Kiraç
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2015
92015
Dinamik Fiyatlandırmada Algılanan Fiyat Adaletinin Marka İtibarına Etkisi: İDO Örneği
R Nacar, V Polat, F Geçti, M Çiçek
Balıkesir 17, 805-820, 2012
92012
Financial development and income inequality relationship: analyzing financial kuznets curve with ARDL boundary test in Turkey
SY Kuscuoglu, M Cicek
International Journal of Scientific and Technological Research 7 (1), 79-102, 2021
72021
MORTGAGE KRİZİNİN ULUSLARARASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI ÜZERİNE BULAŞMA ETKİSİ
F KIRAÇ, M ÇİÇEK
62017
An evidence for ineffectiveness of central bank foreign exchange interventions from Turkey
M Çiçek
Journal of Applied Finance and Banking 4 (4), 39, 2014
62014
Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri
S Göksu
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2012
62012
Enflasyon Hedeflemesinin Operasyonel Görünümü ve Türkiye
M Çiçek
Iktisat Isletme ve Finans 21 (238), 100-123, 2006
62006
The monetary transmission mechanism in Turkey: An analysis through VAR (vector autoregression) approach
M Çiçek
İktisat İşletme ve Finans Dergisi 20 (233), 82-105, 2005
62005
Türkiye'De Para Ikamesi
M Çiçek
PQDT-Global, 1996
3*1996
Türkiye’de ödemelerde nakit-kart ikamesi ve ATM nakit çekme işlemlerinin nakit talebi üzerindeki etkisi
M Çi̇çek
Iktisat Isletme ve Finans 21 (248), 120-137, 2006
22006
Türkiye’de devlet iç borçlanma senetlerinin günlük getirilerinde mevsimsellik ve koşullu risk
M Çi̇çek
Iktisat Isletme ve Finans 23 (264), 93-118, 2008
12008
Is Official Intervention Effective? The Case of Turkey
F Ozturk, M Cicek
Economia Internazionale/International Economics 60 (3), 343-353, 2007
12007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20