Follow
Arif Semerci
Arif Semerci
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye bağcılığının genel durumu
A Semerci, T Kızıltuğ, A Çelik, M Kiracı
Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (2), 42-51, 2015
762015
Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin genel durumu
A Semerci, AD Çelik
Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (2), 182-196, 2016
602016
Türkiye arıcılığının genel durumu ve geleceğe yönelik beklentiler
A SEMERCİ
Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2), 107-118, 2017
40*2017
Adoption and impacts of improved winter and spring wheat varieties in Turkey
A Mazid, KN Amegbeto, M Keser, AI Morgounov, K Peker, A Bagci, M Akin, ...
Icarda, 2009
352009
Türkiye’de çiftçi örgütleri: tarımsal amaçlı kooperatifler örneği
A Semerci
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1), 65-73, 2015
312015
Estimating technical efficiency of dairy farms in Turkey: a case study of Hatay Province
O Parlakay, A Semerci, AD Çelik
Custos e Agronegócio Online 11 (1), 106-115, 2015
282015
Türkiye’de yağlı tohumlar üretiminde uygulanan destekleme politikalarının ayçiçeği ekim alanları ve üretici refahı üzerine etkisi
A Semerci, K Yalçın, İ Şahin, N ÇITAK
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 26 (2), 55-62, 2012
28*2012
Trakya'da tarımsal yapı verimlilik ve gelişmişlik düzeyi
A Semerci
Ziraat Mühendisliği, 18-35, 2006
262006
Gross margin analysis in dairy cattle: a case study of Hatay Province, Turkey
A Semerci, O Parlakay, AD Çelik
Custos e @gronegócio on line 10 (4), 154-170, 2014
242014
Türkiye’de Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim Miktarı Ve Verim Değerinde Olası Değişimler / Possible changes in sunflower plantations, production quantity and yield value in Turkey
A Semerci, S Özer
Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty (Turkey) 8 (3), 46-52, 2011
24*2011
Economic Analysis of Sunflower Production in Turkey
A Semerci, Y Kaya, S Durak
Helia International Scientific Journal 30 (47), 105-113, 2007
21*2007
Türkiye’de 2000-2020 Döneminde Tarımsal Destekleme Politikalarının Gelişiminin İncelenmesi/Examining 2000-2020 Periods of Agricultural Support Policies in Turkey
SE YÜCEER, TAN Sibel, A SEMERCİ
Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi 1 (2), 36-46, 2020
202020
Türkiye’de tarımsal destekleme uygulamaları
A Semerci
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (1), 181-186, 2019
162019
Süt sığırcılığı yapan işletmelerin ekonomik analizi: Hatay İli örneği
A Semerci, O Parlakay, AD Çelik
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (3), 8-17, 2015
16*2015
Reflections of animal husbandry subsidies on dairy cattle enterprises: A case study of Hatay Province-Turkey
A Semerci, AD Celik
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2), 92-100, 2017
15*2017
Türkiye’de Yem Bitkileri Tarımının Önemi
A Semerci, C Kurt
Hasad (Hayvancılık) Dergisi, 42-49, 2006
152006
DETERMINATION OF ENERGY USE EFFICIENCY OF COTTON PRODUCTION IN TURKEY: A CASE STUDY FROM HATAY PROVINCE
A Semerci, MF Baran, O Gökdogan, AD Celik
Fresenius Environmental Bulletin 28 (3), 1829-1835, 2019
132019
Consumers’ knowledge, attitudes and behavior assessment about food safety: the case study of Hatay province of Turkey
Y Yılmaz, A Semerci, N Tapkı, E Dağıstan, D Konuşkan Bozdoğan
132015
The Determination Of The Performances And The Adoption Level Of Sunflower Cultivars Based On The Resistance To Broomrape At Farmer Conditions in Trakya Region
A Semerci, Y Kaya, İ Şahin, N Çıtak
Helia International Scientific Journal 33 (53), 63-76, 2010
132010
Defne bitkisinin hatay ili ekonomisindeki yeri ve önemi
A Semerci, AD Çelik
Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2), 125-134, 2017
12*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20