Ercüment Tombalak
Ercüment Tombalak
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
saglik.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Clinical significance of the Glasgow Prognostic Score for survival after colorectal cancer surgery
T Eren, B Burcu, E Tombalak, T Ozdemir, M Leblebici, IA Ozemir, S Ziyade, ...
Journal of Gastrointestinal Surgery 20 (6), 1231-1238, 2016
292016
Surgical indicators for the operative treatment of acute mechanical intestinal obstruction due to adhesions
T Eren, S Boluk, B Bayraktar, IA Ozemir, S Yildirim Boluk, E Tombalak, ...
Annals of Surgical Treatment and Research 88 (6), 325-333, 2015
192015
Hyperbilirubinemia as a predictive factor in acute appendicitis
T Eren, E Tombalak, IA Ozemir, M Leblebici, S Ziyade, O Ekinci, ...
European Journal of Trauma and Emergency Surgery 42 (4), 471-476, 2016
142016
A retrospective analysis of early and late term complications in patients who underwent application of retention sutures for gastrointestinal tract malignancies
B Bayraktar, İA Özemir, J Sağıroğlu, G Demiral, Y Çelik, S Aslan, ...
Turkish Journal of Surgery/Ulusal cerrahi dergisi 31 (1), 15, 2015
42015
Volunteer surgical team in Somalia
O Alimoglu, T Eren, E Tombalak, M Leblebici, S Azizoglu, S Sever, K Kinik
Indian Journal of Surgery 80 (5), 447-451, 2018
32018
Acute appendicitis in pregnancy: Case series and review
B Burcu, O Ekinci, T Atak, K Orhun, TT Eren, O Alimoglu
Northern clinics of Istanbul 3 (1), 60, 2016
32016
Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri.
T Eren, E Tombalak, B Burcu, İA Özemir, M Leblebici, S Ziyade, Ö Ekinci, ...
Dicle Medical Journal/Dicle Tip Dergisi 43 (2), 2016
22016
Partial caecal necrosis
O Yener, MZ Buldanlı, Ö Ekinci, E Tombalak
Hellenic Journal of Surgery 88 (1), 69-71, 2016
12016
Volunteer Surgical Team in Somalia
O Alimoğlu, T Eren, E Tombalak, İ Leblebici, S Azızoglu, S Sever, K Kınık
2018
Laparoscopic cholecystectomy in an adult with agenesis of right hemidiaphragm and limb reduction defects: First report in literature
J Sagiroglu, E Tombalak, SB Yilmaz, F Balyemez, T Eren, O Alimoglu
Northern clinics of Istanbul 3 (2), 146, 2016
2016
Gastrointestinal sistem malignitelerinde retansiyon sütürü kullanılan hastaların erken ve geç dönem komplikasyonlarının retrospektif analizi
B Bayraktar, İA Özemir, J Sağıroğlu, G Demiral, Y Çelik, S Aslan, ...
AVES, 2015
2015
Cerrahi İşlemlerde Ketamin ve Midazolam Anestezi: Sierra Leone Deneyimi
O Alimoğlu, M Leblebici, T Atak, J Sağıroğlu, Y Yılmaz, E Tombalak, ...
Ketalar Anesthesia in Surgical Operations: An Experience of Sierra Leone
O Alimoğlu, M Leblebici, T Atak, J Sağıroğlu, Y Yılmaz, E Tombalak, ...
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 23 (2), 84-87, 0
Sağ diyafram agenezisi ve ekstremite anomalisi olan yetişkinde laparoskopik kolesistektomi: Literatürde bir ilk
J Sağıroğlu, E Tombalak, S Başaran Yılmaz, F Balyemez, T Eren, ...
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi 3 (2), 146-149, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14