Takip et
Murat taşdan
Murat taşdan
Kafkas Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Organizational citizenship and organizational justice in Turkish primary schools
K Yılmaz, M Taşdan
Journal of educational administration 47 (1), 108-126, 2009
3622009
Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması
M Taşdan, E Tiryaki
Eğitim ve Bilim 33 (147), 54-70, 2010
2922010
Türkiye’deki resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel değerleri ile okulun örgütsel değerleri arasındaki uyum düzeyi
M Taşdan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (1), 113-148, 2010
1502010
Organizational citizenship and organizational justice scales' adaptation to Turkish
M Tastan, K Yilmaz
Egitim ve Bilim 33 (150), 87, 2008
1372008
5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA KARŞI TUTUM VE MOTİVASYONLARININ OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ.
B Ürün Karahan, M TAŞDAN
International Journal of Turkish Literature, Culture, Education 5 (2), 2016
742016
Okul ve öğrenci güvenliği: Kavramsal bir çözümleme
HB Memduhoğlu, M Taşdan
732007
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşamı Kalitesi İle Örgütsel Değer Algıları Arasındaki İlişki Düzeyi (ss. 92-113). doc dosyası İndir
M Taşdan, M Erdem
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 92-113, 2010
672010
İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları
E Oğuz, K Yılmaz, M Taşdan
Sosyal Bilimler Dergisi 17, 39-51, 2007
632007
Relationship between Primary School Teachers' Perceived Social Support and Organizational Trust Level.
M Tasdan, T Yalcin
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (4), 2609-2620, 2010
522010
İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları sosyal destek ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki düzeyi
M Taşdan, T Yalçın
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (4), 2569-2620, 2010
492010
Comparison of the level of job satisfaction between at private and state primary school teachers
M Tasdan, E Tiryaki
Egitim ve Bilim 33 (147), 54, 2008
452008
Kamu ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin değer, iş doyumu ve öğretmene mesleki sosyal destek ile ilgili görüşleri
M Taşdan
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008
422008
Çağdaş eğitim denetiminde meslektaş yardımlaşması
M Taşdan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41 (1), 69-92, 2008
392008
Supervision beliefs of primary school supervisors in Turkey
K Yılmaz, M Taşdan, E Oğuz
Educational Studies 35 (1), 9-20, 2009
372009
İlköğretim okulu yöneticilerinin okul yönetiminde etkililik hakkındaki görüşleri ile ilgili nitel bir araştırma
K Yılmaz, M Taşdan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 39 (2), 125-150, 2006
372006
Örgütsel gelişim aracıları olarak toplam kalite yönetimi ile stratejik yönetim ve planlama yaklaşımları
A İlğan, M Erdem, M Taşdan, BH Memduhoğlu
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (35), 72-92, 2008
362008
Eğitim işkolundaki sendikalara ilişkin öğretmen görüşleri; nitel bir araştırma
M Taşdan
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 231-265, 2013
342013
Sınıf yönetimi ve disiplin
M Taşdan, ZE Kantos
Sınıf yönetimi, 9-42, 2007
342007
İlköğretim öğretmenleri için dağıtımcı liderlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.
M Taşdan, E Oğuz
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
292013
Türkiye’de Genel Ortaöğretim Okullarinin Büyüklüğüne Göre Fiziksel Koşullarin Yeterliği
K Karakütük, B Tunç, T Bülbül, G Özdem, M Taşdan, Ö Çelikkaleli, ...
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2012
272012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20