Zeynep Dorak
Zeynep Dorak
Istanbul University Su Bilimleri Fakültesi
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Length–weight relationships of freshwater fishes from the western part of A natolia, T urkey
Ö Gaygusuz, H Aydın, Ö Emiroğlu, N Top, Z Dorak, ÇG Gaygusuz, ...
Journal of Applied Ichthyology 29 (1), 285-287, 2013
272013
Zooplankton abundance in the lower Sakarya River Basin (Turkey): Impact of environmental variables.
Z Dorak
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment 19 (1), 2013
232013
Assessing the potential impact of nonnative fish on native fish by relative condition
Ö Gaygusuz, Ö EMİROĞLU, AS Tarkan, H Aydin, N Top, Z Dorak, ...
Turkish Journal of Zoology 37 (1), 84-91, 2013
202013
Feeding ecology of vimba (Vimba vimba L., 1758) in terms of size groups and seasons in Lake Sapanca, northwestern Anatolia
HC Okgerman, CH Yardimci, Z Dorak, N Yilmaz
Turkish Journal of Zoology 37 (3), 288-297, 2013
152013
Diurnal vertical distribution of zooplankton in a newly formed reservoir (Tahtalı Reservoir, Kocaeli): the role of abiotic factors and chlorophyll a
Z Dorak, Ö Gaygusuz, AS Tarkan, H Aydin
Turkish Journal of Zoology 37 (2), 218-227, 2013
142013
Darlık Deresi ve Kollarının (Şile-İstanbul) Balık Türü Çeşitliliği
Ö Gaygusuz, ÇG Gaygusuz, Z Dorak
102017
Stocking of Common Carp (Cyprinus carpio) into Some Newly-Estab Reservoirs of North-West Anatolia May Enhance the Spread of Non-Native Fish
Ö Gaygusuz, AS Tarkan, H Aydın, Z Dorak, N Top, U Karakuş, L Vilizzi
Turkish journal of fisheries and aquatic sciences 15 (4), 833-840, 2015
82015
THE ZOOPLANKTON COMMUNITY AND ITS RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL VARIABLES IN A HIGHLY POLLUTED SYSTEM, GOLDEN HORN, TURKEY
Z DORAK, M TEMEL
72015
Development of empirical standard weight equation for Pursak chub Squalius pursakensis, an endemic cyprinid species of Northwest Anatolia
Ş Sülün, S Başkurt, Ö Emiroğlu, D Giannetto, AS Tarkan, S AĞDAMAR, ...
Turkish Journal of Zoology 38 (5), 582-589, 2014
72014
The Effect of Environmental Factors on the Growth and size Structure of two Dominant Phytoplankton Species in the Büyükçekmece Reservoir (İstanbul, Turkey)
Y Aktan, C Gürevin, Z Dorak
Turkish Journal of Biology 33 (4), 335-340, 2009
72009
Changes on the fish fauna of Lake Sapanca
H Okgerman, M Elp, Z Dorak, HC Yardımcı, N Yılmaz, S Yiğit
II National Workshop for Limnology, 6-8, 2006
72006
Species Composition and Diversity of the Zooplankton Fauna of Darlik Stream (İstanbul-Turkey) and its Tributaries
Ö Gaygusuz, Z Dorak
Journal of Fisheriessciences. com 7 (4), 329, 2013
62013
A preliminary study on using rotifera fauna to determine the trophic level of the büyükçekmece reservoir (İstanbul, Turkey)
Z Dorak
Aquatic Sciences and Engineering 34 (4), 103-111, 2019
52019
Determination of zooplankton community structure, biomass and trophic state of a shallow turbid lake.
Z Dorak, L Koker, O Saglam, R Akcaalan, M Albay
Fresenius Environmental Bulletin 26 (1-A), 834-845, 2017
52017
Effects of environmental factors on seasonal and spatial changes in surface zooplankton in Golden Horn Estuary (Istanbul, Turkey)
Z Dorak, M Albay
Lakes & Reservoirs: Research & Management 21 (2), 67-81, 2016
52016
Stocking of common carp (Cyprinus carpio) into newly-established reservoirs may create new introduction pathways for non-native fish
Ö Gaygusuz, AS Tarkan, H Aydın, Z Dorak, N Top, U Karakuş, L Vilizzi
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15 (4), 833-840, 2015
52015
Zooplankton Biodiversity in Reservoirs of Different Geographical Regions of Turkey: Composition and Distribution Related with Some Environmental Conditions
Z Dorak, L Köker, Ö Gaygusuz, C Gürevin, R Akçaalan, M Albay
Aquatic Sciences and Engineering 34 (1), 29-38, 2019
42019
Büyükçekmece Gölü’nde aşırı artış gösteren fitoplankterlerin gelişimini kontrol eden faktörlerin araştırılması
Y Aktan, G Aykulu, M Albay, H Okgerman, R Akçaalan, C Gürevin, ...
Tübitak Projesi, 2006
42006
A New Rotifer Species for Turkish Inland Waters
Z DORAK, M ALBAY
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1 (2), 89-94, 2015
32015
Tahtalı Gölet’i (Kocaeli) Zooplanktonunun Günlük Dikey Göçü Üzerine Bir Ön Çalışma
Z Dorak, Ö Gaygusuz, H Aydın, AS Tarkan
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27, 2011
32011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20