Follow
Tülin Haşlaman
Tülin Haşlaman
Verified email at tedu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students
Ş Gökçearslan, FK Mumcu, T Haşlaman, YD Çevik
Computers in Human Behavior 63, 639-649, 2016
5482016
Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi
T Haşlaman, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 110-122, 2007
1282007
Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ile başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modeli
T Haşlaman
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
772005
Integration of ICT into the teaching-learning process: Toward a unified model
T Haslaman, F Kuskaya-Mumcu, Y Kocak-Usluel
EdMedia+ Innovate Learning, 2384-2389, 2008
692008
The effect of peer assessment on problem solving skills of prospective teachers supported by online learning activities
YD Cevik, T Haşlaman, S Celik
Studies in Educational Evaluation 44, 23-35, 2015
552015
Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri
K FİLİZ, T HAŞLAMAN, Y USLUEL
462008
Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri
F Kuşkaya-Mumcu, T Haşlaman, YK Usluel
International Educational Technology Conference, Anadolu Üniversitesi …, 2008
442008
Teacher training through social networking platforms: A case study on Facebook
YD Çevik, S Çelik, T Haşlaman
Australasian Journal of Educational Technology 30 (6), 2014
412014
Öğretmenlerin bilgisayar kullanımına karşılaştırmalı bir yaklaşım: varolan ve tercih ettikleri bilgisayar kullanma durumları
YK Usluel, T Haşlaman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
302003
Özdüzenleyici öğrenmenin desteklenmesi: Bir dijital öyküleme uygulaması
T Haşlaman
İlköğretim Online 16 (4), 1407-1424, 2017
24*2017
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçleriyle bütünleştirilmesine yönelik bir ders plani örneği
T Haşlaman, FK Mumcu, YK Usluel
Eğitim ve Bilim 32 (146), 54-63, 2010
242010
Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine entegre etmek istedikleri teknolojilere ilişkin görüşleri
Ü Avcı, A Kula, T Haşlaman
Acta Infologica 3 (1), 13-21, 2019
212019
Reflections of Prospective Teachers Regarding Case-Based Learning.
S Çelik, Y Demirarslan Cevik, T Haslaman
Online Submission 3 (4), 64-78, 2012
212012
Çevrimiçi ortamda yapılan grup tartışmasındaki iletişim örüntülerinin söylem çözümlemesi yoluyla incelenmesi
T Haşlaman, Y Demiraslan, FK Mumcu, O Dönmez, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 162-174, 2008
212008
Investigating the relationship between self-regulated learning strategies and achievement in a programming course
T Haşlaman, P AŞKAR
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2007
192007
Çevrimiçi öğrenme ortamının öğretmen ve öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerileri üzerindeki etkisi
T Haşlaman
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011
182011
Özdüzenlemenin dikkat kontrolü boyutu: Bir ölçek uyarlama çalışması
YD Çevik, T Haşlaman, FK Mumcu, Ş Gökçearslan
Başkent University Journal of Education 2 (2), 229-238, 2017
152017
Öğrencilerin özdüzenleyici öğrenen olmalarının infografik aracılığıyla desteklenmesi:“Nasıl daha iyi öğrenebilirim?”
T Haşlaman
İlköğretim Online 17 (1), 277-292, 2018
142018
Teachers’ opinions on technology that they want to integrate into the learning-teaching process
U Avci, A Kula, T Haslaman
Acta Infologica 3 (1), 13-21, 2019
132019
Development and in-depth investigation of pre-service teachers' digital competencies based on DigCompEdu: a case study
T Haşlaman, N Atman Uslu, F Mumcu
Quality & Quantity 58 (1), 961-986, 2024
92024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20