Takip et
Ömer Faruk Karasakal
Ömer Faruk Karasakal
uskudar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An update comprehensive review on the status of COVID-19: vaccines, drugs, variants and neurological symptoms
EÖ Oktay, S Tuncay, T Kaman, ÖF Karasakal, ÖÖ Özcan, T Soylamiş, ...
Turkish Journal of Biology 45 (7), 342-357, 2021
82021
Detection of intestinal parasites with conventional and molecular methods in follow-up HIV/AIDS cases
Ö Akgül, B Sapmaz, T Yıldırmak, F Şimşek, ÖF Karasakal, R Çalışkan, ...
Mikrobiyoloji Bulteni 52 (3), 273-283, 2018
62018
In silico approach to the analysis of SNPs in the human APAF1 gene
T Kaman, ÖF Karasakal, EÖ Oktay, K Ulucan, M Konuk
Turkish Journal of Biology 43 (6), 371-381, 2019
52019
Identification of Potential Inhibitors for Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Angiotensin-converting Enzyme 2 and the Main Protease from …
N Kılınç, M Açar, S Tuncay, ÖF Karasakal
Letters in Drug Design & Discovery 19 (11), 996-1006, 2022
42022
Molecular detection of endemic Listeriosis and Toxoplasmosis in shelter dogs in Istanbul, Turkey.
HK Uysal, Ö Akgül, K Metiner, Ș Bayırlıoğlu, ÜT Babaoğlu, S Purisa, ...
International Journal of Veterinary Science 6 (1), 36-40, 2017
42017
Alzheimer Hastalığı ile İlişkilendirilen APH1A Genindeki Zararlı SNP’lerin In Silico Yöntemler ile Belirlenmesi
EÖ OKTAY, T KAMAN, ÖF KARASAKAL, K ULUCAN, M KONUK, ...
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (2), 472-480, 2019
22019
İzlemdeki HIV/AIDS olgularındaki intestinal parazitlerin konvansiyonel ve moleküler yöntemler ile saptanması
B Sapmaz, Ö Akgül, K Kart Yaşar, H Kırkoyun Uysal, T Yıldırmak, ...
Mikrobiyoloji Bülteni, 2018
22018
In Silico Prediction and Molecular Docking of SNPs in NRP1 Gene Associated with SARS-COV-2
E Özkan Oktay, T Kaman, ÖF Karasakal, V Enisoğlu Atalay
Biochemical Genetics, 1-20, 2023
12023
Introduction to Vaccination
N Pişkinpaşa, ÖF Karasakal
Synthetic Peptide Vaccine Models, 10-25, 2021
12021
Tarımda kullanılan bazı pestisitlerin Cyprinus Carpio Carpio'daki antioksidan enzimlere etkisinin değerlendirilmesi
ÖF Karasakal
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
12013
Effects of some pesticides on catalase and glutation s-transferase in cyprinus carpio carpio
ÖF Karasakal, Ü Alan, ME Diken, K Bozdemir, N Güngör, S Doğan
Wiley-Blackwell, 2012
12012
In silico analysis of missense SNPs in GABRA1, GABRB1, and GABRB3 genes associated with some diseases in neurodevelopmental disorders
M Manaz, ÖF Karasakal, E Özkan Oktay, M Karahan
Egyptian Journal of Medical Human Genetics 24 (1), 67, 2023
2023
In silico evaluation of single-nucleotide polymorphisms in CHRNA7 and GRIN1 genes related to Alzheimer's disease
A Rezaeirad, ÖF Karasakal, EÖ Oktay, M Karahan
The Journal of Neurobehavioral Sciences 10 (1), 22-28, 2023
2023
Bazı Antidepresan Ilaçların Zebra Balığı (Danio Rerio)’Ndaki Oksidatif Stres Parametrelerine Olan Etkilerinin Biyokimyasal ve Moleküler Yöntemler Ile …
ÖF Karasakal
PQDT-Global, 2021
2021
EFFECTS OF AMITRIPTYLINE ON OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN BRAIN TISSUE OF ZEBRAFISH, DANIO RERIO
ÖFKFEKÖ Akgül
Fresenius Environmental Bulletin 29 (07A/2020), 6022-6027, 2020
2020
Potential Toxic Effects of Mancozeb on Catalase (Cat) Activity and Lipid Peroxidation (Lpo) on Brain Tissue of Zebrafish, Danio rerio
FE Kayhan, OF Karasakal, HE Esmer, S Tartar, G Kaymak
FEBS JOURNAL 283, 387-387, 2016
2016
The Colonization and Infection Relationship in Hospitalized Patients at Intensive Care Unit.
ÖKÖ Fadimana Çatal, Özer Akgül, Burcu Sapmaz, Turgut Çatal, Ömer Faruk ...
Indian Journal of Applied Research 5 (9), 568-570, 2015
2015
Evaluation of missense SNVs within human APOE (Apolipoprotein E) gene via bioinformatics tools
ÖF KARASAKAL, EÖ OKTAY, T KAMAN
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (2), 489-500, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18