Follow
Serdar Nart
Serdar Nart
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Borçlar hukuku: genel hükümler-özel hükümler
S Nart
Orion Kitabevi, 2010
232010
Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat
N Serdar
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (1), 207-232, 2007
212007
Ayırt etme gücünden yoksun kimselerin hukuki sorumluluğu (hakkaniyet sorumluluğu)
S Nart
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2007
152007
Rekabetin Korunması Kapsamında Fikri ve Sınai Hakların Sınırları
S Nart
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
112009
Hekimin ilaç tedavisinden doğan sorumluluğu
S Nart
Adalet Yayınevi, 2014
82014
Noterlerin Hukuki Sorumluluğu
S Nart
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2009
82009
EV VE SÜS HAYVANLARININ KONUTTAN TAHLİYE EDİLMESİ
N Serdar
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 22 (1), 123-170, 0
8
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
S NART, NH Sorumluluğu
Özel Sayı, 425-452, 2009
62009
HENDİKASYON DIŞI İLAÇ TEDAVİSİNDE HEKİMİN VE İLAÇ ÜRETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
S NART
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19 (3), 729-791, 2017
32017
Haksız Fiillerde Zamanaşımına İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi (TBK. md.72)
S Nart
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 215-237, 2012
3*2012
COVID-19 Salgını Sürecinde Hekimlerin Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi
FS KIRAÇ, AY KORKUSUZ, S NART
Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 29 (2), 290-301, 2021
2021
İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU’NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNDE AYIP SORUMLULUĞUNA YÖNELİK ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİ (ART. 210 VE 371 OR) REVİZE EDEN 16 MART 2012 TARİHLİ İSVİÇRE FEDERAL …
M Aydoğdu, S Nart
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 451-486, 2018
2018
The Liability of Physician and Drug Producer in off Label Use Treatment
S Nart
Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 19, 729, 2017
2017
Neues zum Erwerb von Grundstücken durch Ausländer in der Türkei
H Albas, S Nart
IPRax: Praxis des Internationalen Privat-und Verfahrensrechts 30 (3), 261-265, 2010
2010
Impfversuche in den Zeiten der Vogelgrippe
S NART, E Deutsch
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15