Münevver ÖLÇÜM ÇETİN
Münevver ÖLÇÜM ÇETİN
Marmara Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık
MÖ Çetin
Nobel Yayın Dağıtım, 2004
4902004
Örgütsel vatandaşlık davranışı
MÖ Çetin
Nobel Yayın Dağıtım, 2004
1602004
The effects of leadership styles and the communication competency of bank managers on the employee's job satisfaction: the case of Turkish banks
M Çetin, ME Karabay, MN Efe
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 227-235, 2012
1072012
An analysis of academic leadership behavior from the perspective of transformational leadership
MO Cetin, FSF Kinik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 519-527, 2015
652015
Academics' conflict management styles
MÖ Çetin, Ö HACIFAZLIOĞLU
Doğuş Üniversitesi Dergisi 5 (2), 155-162, 2011
482011
İlköğretim okullarında görev yapan kadın okul yöneticilerinin “cam tavan” a ilişkin algılarının incelenmesi
E Atan
PQDT-Global, 2011
462011
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Nobel Yayın Dağıtım
MÖ Çetin
Baskı, Ankara, 2004
442004
Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı
M Çetin, Y Yeşilbağ, B Akdağ
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2003
432003
Eğitim ve öğretim ortamında disiplin nedir?
S Ada, MÖ Çetin
Nobel, 2006
362006
Okul yöneticilerinin etik davranışlarının öğretmenlerin iş doyumuna etkisi
M Çetin, K Özcan
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 20, 21-38, 2004
302004
Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Özgenel, M ÇETİN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 …, 2017
212017
Kaliteli okulda etkin yönetim anlayışının bir göstergesi: takım çalışmaları
E Yaman, M Çetin
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004
202004
Perceived procedural rationality and political behaviours in strategic decision making process and organizational commitment triangle
M Çetin, D Pekince
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1154-1163, 2011
192011
Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık
M Çetin Ölçüm
Ankara: Nobel Yayınları, 2004
192004
Organizational citizenship behavior
MÖ Çetin
Ankara: Nobel Publications and Distribution (in Turkish), 2004
152004
Eğitim yönetimi açısından ilköğretim okullarında takım çalışması
MÖ Çetin
Alfa Basın Yayın Dağıtım, 1998
141998
Effects of Leadership on Student Success through the Balanced Leadership Framework.
M Cetin, FSF Kinik
Universal Journal of Educational Research 4 (4), 675-682, 2016
132016
Güncel liderlik kuramları
MÖ Çetin
Nobel Akdemik Yayıncılık, 2017
122017
Investigation of principals’ Technology leadership profiles in the context of schools’ learning organization culture and ICT infrastructure: F@ tih Project Schools vs. the Others
K Banoğlu, R Vanderlinde, M Çetin
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 41 (188), 83-98, 2016
122016
The teacher leader in context of shared leadership in public schools
M Çetin, S Keser
American Journal of educational research 3 (8), 1027-1035, 2015
122015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20