Takip et
Mustafa Salih Eygi
Mustafa Salih Eygi
itu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An investigation on utilization of poly-electrolytes as dispersant for kaolin slurry and its slip casting properties
MS Eygi, G Ateşok
Ceramics International 34 (8), 1903-1908, 2008
412008
CoB doped acid modified zeolite catalyst for enhanced hydrogen release from sodium borohydride hydrolysis
C Saka, MS Eygi, A Balbay
International Journal of Hydrogen Energy 45 (30), 15086-15099, 2020
182020
Cobalt loaded organic acid modified kaolin clay for the enhanced catalytic activity of hydrogen release via hydrolysis of sodium borohydride
C Saka, MS Eygi̇, A Balbay
International Journal of Hydrogen Energy 46 (5), 3876-3886, 2021
102021
Seramik endüstrisinde kullanılan kaolenlerin döküm özelliklerinin geliştirilmesi
MS Eygi, G Atesok
Yerbilimleri 27 (2), 87-96, 2006
72006
A Study of Effects of Different Dispersants on Rheology and Ageing Characteristics of Ceramic Clay Suspensions
EC Nalbant, G Ateşok, MS Eygi
Proceedings of the 13th International Mineral Processing Symposium, 10-12 …, 2012
52012
Kaolenin Polimer Kullanımıyla Uygun Fiziksel Özellikte Seramik Hammaddesi Haline Getirilebilirliğinin Araştırılması
MS Eygi
İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
32005
Seramikte Kaolen Kullanımının Polielektrolit Katkısıyla Geliştirilmesi
MS Eygi
İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü-Doktora Tezi (217 sf), 2009
22009
Seramik Sağlık Gereci Döküm Çamurlarında Kullanılan Farklı Elektrolitlerin Kaolen Döküm Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisi
MS Eygi, G Ateşok
6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 01-03 Şubat 2007, İzmir …, 2007
2*2007
Anyonik polielektrolitlerin kaolen üzerindeki adsorplanma mekanizması
MS EYGİ, G ATEŞOK
İTÜDERGİSİ/d 9 (3), 2011
12011
Electrokinetic and Rheological Studies on Ceramic Kaolins Dispersed With Different Electrolytes
EC Nalbant, H Dinçer Ateşok, MS Eygi, G Ateşok
Proceedings of 15th Balkan Mineral Processing Congress 2013, 12-16 June …, 2013
2013
The Investigation on the Casting Properties of Balikesir-Düvertepe Hard Kaolin for the Ceramic Industry Uses
KG Ormanlı, MS Eygi, H Dinçer, G Ateşok
13th Balkan Mineral Processing Congress, 310-314, 2009
2009
An Investigatıon on Polyelectrolyte Adsorption on Kaolin Correlated with Electrokinetic and Rheology Studies
MS Eygi, G Ateşok
Proceedings of the 24th International Mineral Processing Congress, 24-28 …, 2008
2008
Effect of Dispersant Type on Slip Casting Properties of Ceramic Clays
MS Eygi, G Ateşok
Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium, 21-23 …, 2008
2008
Effect of electrolyte type on the rheological behavior of kaolins for production of sanitaryware
MS Eygi, G Ateşok
Proceedings of the 12th Balkan Mineral Processing Congress 2007, 10-14 June …, 2007
2007
The Effect of Sodium Silicate and Sodium Polyacrylic Acid on the Slip Casting Characteristic of Kaolins Used in Sanitaryware
MS Eygi, G Ateşok
Proceedings of the 23th International Mineral Processing Congress, 3-8 …, 2006
2006
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9467-9840
Scopus Author ID: 14067124100
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17