BAHATDİN DAŞBAŞI
BAHATDİN DAŞBAŞI
Kayseri Üniversitesi
Verified email at kayseri.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mathematical modelling of bacterial resistance to multiple antibiotics and immune system response
B Daşbaşı, İ Öztürk
SpringerPlus 5 (408), 1-17, 2016
222016
The Fractional-Order mathematical modeling of bacterial resistance against multiple antibiotics in case of local bacterial infection
B Daşbaşı
SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 251 (3), 1-16, 2017
92017
Stability analysis of mathematical model including pathogen-specific immune system response with fractional-order differential equations
B Daşbaşı
Computational and mathematical methods in medicine 2018, 2018
42018
The dynamics between pathogen and host with Holling type 2 response of immune system
B Daşbaşı, İ Öztürk
Journal Of Graduate School of Natural and Applied Sciences 32 (1), 1-10, 2016
42016
Türkiye İçin Makroekonomik Performans Endeksinin Analizi (1990-2017): Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı
B DAŞBAŞI, D Barak, T Celik
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 93-112, 2019
32019
Some new Pascal sequence spaces
H Polat
Fundamental Journal of Mathematics and Applications 1 (1), 61-68, 2018
32018
Commutators of the Marcinkiewicz integral on generalized weighted Morrey spaces
AF Ismayilova
ƧƥƬƫƙΎ̶̱̯̰, 35, 2017
32017
Mathematical Modelling of Bacterial Competition with Multiple Antibiotics and it's Stability Analysis
B Daşbaşı, İ Öztürk, F Özköse
Karaelmas Science and Engineering Journal 6 (2), 299-306, 2016
32016
F/K Oranı İle Endeks Getirileri Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Bist100 Örneği
E Baraz, B Daşbaşı
The Journal of Academic Social Science 4 (34), 478-486, 2016
32016
Dynamics between Immune System-Bacterial Loads
B Daşbaşı
Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) 2 (8), 526-536, 2016
32016
On The Stability Analysis of The General Mathematical Modeling of Bacterial Infection
B DAŞBAŞI, İ Öztürk
International Journal of Engineering and Applied Sciences 10 (2), 93-117, 2018
22018
Stability analysis of the hiv model through incommensurate fractional-order nonlinear system
B Daşbaşi
Chaos, Solitons & Fractals 137, 109870, 2020
12020
ÇOKLU KESİRLİ MERTEBEDEN DIFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN KALİTATİF ANALİZİ, ANALİZDEKI BAZI ÖZEL DURUMLAR VE UYGULAMASI: AV-AVCI MODELİ
B Daşbaşı
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK’TE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, 127-157, 2018
1*2018
MATEMATİKSEL MODELLEME İLE NÜFUS VE YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMIYLA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
B Daşbaşı, D Boztosun, E Baraz
Journal Of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 (5), 841-850, 2017
1*2017
Mathematical Analysis of Lengyel-Epstein Chemical Reaction Model by Fractional-Order Differential Equation’s System with Multi-Orders
B Daşbaşı, T Daşbaşı
International Journal of Science and Engineering Investigations 6 (70), 78-83, 2017
12017
BİR İŞLETMENİN ÜRETİM DURUMUNUN KISITLAYICI KOŞULLAR ALTINDA MATEMATİKSEL ANALİZİ
B DAŞBAŞI, D BOZTOSUN, S AKSOYLU
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (48), 124-143, 2017
1*2017
FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMİ OLARAK EVA İLE BİST'DE İŞLEM GÖREN BANKALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
E Baraz, B Daşbaşı
ASOS JOURNAL 4 (29), 520-537, 2016
12016
A SIMPLE MATHEMATICAL MODEL THROUGH FRACTIONAL-ORDER DIFFERENTIAL EQUATION FOR PATHOGENIC INFECTION
İ ÖZTÜRK, B DAŞBAŞI, C Gizem
Journal of Scientific Perspectives 3 (1), 29-40, 2019
2019
Mycobacterium Tuberculosis için Genelleştirilmiş Kesirsel Mertebeden Matematiksel Modelin Kararlılık Analizi Üzerine
B DAŞBAŞI
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (1), 272-287, 2019
2019
Fractional-order Mathematical Modeling of Bacterial Competition with Theraphy of Multiple Antibiotics
B Daşbaşı
Journal of New Theory, 90-103, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20