Follow
Hasan ÖZALP
Hasan ÖZALP
İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi ve Din Felsefesi Öğretim Üyesi
Verified email at asbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler?
H Özalp
Bilimname, 59-74, 2016
332016
Nefs-Mead İlişkisi Bağlamında Farabi Ve İbn Sina’nın Görüşlerinin Karşılaştırılması
H Özalp
Cumhuriyet Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (CÜİFD) 16 (1), 2012
152012
İslam felsefesinin 100’ü (1. baskı)
H Özalp
Otto Yayınları, 2017
132017
Bilim-Din İlişkisinde Uzlaşmacı Yaklaşımlar
H Özalp, BA ÇETİNKAYA
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri …, 2012
132012
TANRI HAKKINDA KONUŞA(MA)MAK: PLOTİNUS’DA NEGATİF TEOLOJİ
H ÖZALP
Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature …, 2015
112015
Batı Düşüncesinde Tanrı ve Tasarım (Bilimsel Felsefi ve Teolojik Bir Yaklaşım)
H Özalp
Otto Yay., 2015
10*2015
Farabi ve İbn Sina Düşüncesinde Mead
H ÖZALP
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
102006
Endülüs'te Akli Düşünce
H Özalp
İslam Felsefesi Tarihi II 2, 2012
92012
Din-Bilim Çatışması Üzerine: Kopernik Merkezli Bir Okuma
H ÖZALP
Bilimname Düşünce Platformu 1 (33), 67-88, 2017
72017
KURAN-I KERİM’DE KOZMİK TARİH VE BİYOLOJİK GELİŞİM
H ÖZALP
Turkish Studies:International Periodical For The Languages, Literature and …, 2015
62015
Galileo Galilei
H ÖZALP
DOĞU’DAN BATI’YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ ANTİKÇAĞ YUNAN & ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ 2 …, 2015
52015
Farabi ve İbn Sina Düşüncesinde Ruh ve Ölüm Ötesi
H ÖZALP
İlahiyat Yay. Ankara, 2014, 2015
52015
“BOŞLUKLARIN TANRISI” KAVRAMI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME
H Özalp
Felsefe Dünyası, 108-124, 2013
42013
Kenosis (Self-Limitation of God): A Philosophical and Theological Approach
H Özalp
Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies 5 (1), 07-36, 2015
32015
İslam Felsefesi Tarihi
H ÖZALP
Cumhuriyet Üniversitesi yay. Sivas 2014, 2014
32014
Aristoteles ve İbn Sina'nın Reenkarnasyonu Reddi
H ÖZALP
DİNİ ARAŞTIRMALAR 16 (42), 2013
32013
What Does Göbekli Tepe, The World’s Oldest Temple, Tell Us in Terms of Religion And Theology?
H Özalp
Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları -2- Ruh Ölüm ve Ötesi 2, 2019
22019
Mâtürîdî’nin Dinî Epistemolojisinde Delillerin Doğası Üzerine
H Özalp
Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler …, 2016
2*2016
İşrâkî Mektebin Bir Üyesi Olarak Hayy b. Yakzan'ın Felsefî ve Doğal Dînî Tecrübe Serüveni
H ÖZALP
Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 6 (1), 2016
22016
Johannes Kepler
H Özalp
DOĞU’DAN BATI’YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ ANTİKÇAĞ YUNAN & ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ 2 …, 2015
2*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20