Follow
Hasan ÖZALP
Hasan ÖZALP
İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi ve Din Felsefesi Öğretim Üyesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler?
H Özalp
Bilimname, 59-74, 2016
162016
Nefs-Mead İlişkisi Bağlamında Farabi Ve İbn Sina’nın Görüşlerinin Karşılaştırılması
H Özalp
Cumhuriyet Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (CÜİFD) 16 (1), 2012
112012
İslam felsefesinin 100’ü (1. baskı)
H Özalp
Otto Yayınları, 2017
102017
Farabi ve İbn Sina Düşüncesinde Mead
H ÖZALP
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
102006
TANRI HAKKINDA KONUŞA(MA)MAK: PLOTİNUS’DA NEGATİF TEOLOJİ
H ÖZALP
Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature …, 2015
92015
KURAN-I KERİM’DE KOZMİK TARİH VE BİYOLOJİK GELİŞİM
H ÖZALP
Turkish Studies:International Periodical For The Languages, Literature and …, 2015
62015
Bilim-Din İlişkisinde Uzlaşmacı Yaklaşımlar
H Özalp, BA ÇETİNKAYA
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri …, 2012
62012
Batı Düşüncesinde Tanrı ve Tasarım (Bilimsel Felsefi ve Teolojik Bir Yaklaşım)
H Özalp
Otto Yay., 2015
5*2015
Endülüs'te Akli Düşünce
H Özalp
İslam Felsefesi Tarihi II 2, 2012
5*2012
Din-Bilim Çatışması Üzerine: Kopernik Merkezli Bir Okuma
H ÖZALP
Bilimname Düşünce Platformu 1 (33), 67-88, 2017
42017
“BOŞLUKLARIN TANRISI” KAVRAMI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME
H Özalp
Felsefe Dünyası, 108-124, 2013
42013
Tanrı-Doğa İlişkileri Bağlamında Metafiziksel Fail Neden İbn Sina Örneği
H ÖZALP
İslami Araştırmalar 24 (3), 146-59, 2013
42013
Mâtürîdî’nin Dinî Epistemolojisinde Delillerin Doğası Üzerine
H Özalp
Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler …, 2016
2*2016
Galileo Galilei
H ÖZALP
DOĞU’DAN BATI’YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ ANTİKÇAĞ YUNAN & ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ 2 …, 2015
2*2015
Farabi ve İbn Sina Düşüncesinde Ruh ve Ölüm Ötesi
H ÖZALP
İlahiyat Yay. Ankara, 2014, 2015
22015
Kenosis (Self-Limitation of God): A Philosophical and Theological Approach
H Özalp
Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies 5 (1), 07-36, 2015
22015
Descartes Felsefesinde Kozmolojik Argüman Soruşturması
H ÖZALP
MİLEL VE NİHAL: İnanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi 11 (2), 2014
22014
Aristoteles ve İbn Sina'nın Reenkarnasyonu Reddi
H ÖZALP
DİNİ ARAŞTIRMALAR 16 (42), 2013
22013
İşrâkî Mektebin Bir Üyesi Olarak Hayy b. Yakzan'ın Felsefî ve Doğal Dînî Tecrübe Serüveni
H ÖZALP
Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 6 (1), 2016
12016
Panteizm, Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı
H ÖZALP
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (1), 291-293, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20