Kamile Elmasoğlu
Kamile Elmasoğlu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Medya ve Marka İletişimi: Havayolu Şirketlerinin Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
Ö Özgen, K Elmasoğlu
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2016
122016
Duyusal Markalamanın Marka Sadakati Üzerindeki Rolü
NB Tosun, K Elmasoğlu
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2 (1), 91-111, 2015
122015
Tüketim kültüründe etkili bir araç olarak reklamın işlevlerine dair genel bir değerlendirme
K Elmasoğlu
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (4), 27-42, 2017
92017
Verimlilik analizi ve bir uygulama
E Uçar
Marmara Üniversitesi, 2013
8*2013
MARKA KİMLİK ÖĞESİ OLARAK LOGOLARIN MARKA İLETİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ:“GOOGLE DOODLES” ÖRNEĞİ
K ELMASOĞLU
Erciyes İletişim Dergisi 4 (4), 82-102, 2016
62016
Tekstil sektöründe hile riskinin ölçülmesi-değerlendirilmesi ve bir uygulama
S Göçgüner
Marmara Üniversitesi, 2013
42013
Sanal Marka Topluluklarının Markalama Çerçevesinde Kullanımı: PlayStation Türkiye Forumu Örneği.
K Elmasoğlu
Akdeniz Iletisim, 2017
32017
Duyusal markalamanın marka sadakati oluşumuna yansımaları
K Elmasoğlu
Marmara Üniversitesi, 2013
22013
Duyusal markalamanın marka sadakati üzerindeki rolü
N Babür Tosun, K Elmasoğlu
Maltepe Üniversitesi, 2015
12015
Yerel medya işletmelerinde insan kaynakları yönetimi: Bursa bağlamında bir uygulama çalışması
DGA Yetişkin
Marmara Üniversitesi, 2013
12013
Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı.
AA Sezgin, Zİ Karabacak, K Elmasoğlu, E Türkoğlu
Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi 9 (3), 2019
2019
Tüketim, Hayat Tarzı ve Moda:“Paris Pahasına” Filmi Üzerine Bir Tahlil
K Elmasoğlu, HA Ertürk
Harsiyât 2 (3), 2018
2018
HALKLA ĠLĠġKĠLER ALANINDA CĠNSĠYET AYRIMCILIĞINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠLERĠN TUTUMLARI
K Elmasoğlu
MARKA RİTÜELLERİNİN MARKA İMAJINA YANSIMALARI: AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI
K ELMASOĞLU, HA ERTÜRK
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (1), 205-238, 0
HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARI
K Elmasoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 58-77, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15