Funda Kocak
Funda Kocak
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Doğada yapılan sportif etkinliklerde çevresel sürdürülebilirlik
F Koçak, V Balcı
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2), 213-222, 2010
632010
Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması
F Koçak
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (1), 59-69, 2014
352014
The relationship between leisure constraints, constraint negotiation strategies and facilitators with recreational sport activity participation of college students
F Kocak
College Student Journal 51 (4), 491-497, 2017
252017
Türk Spor yönetimindeki mevcut sorunlara ilişkin akademisyenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi
Ö Gülay, F Koçak, F Boran, H Sunay, N Gedikli
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (4), 107-116, 2012
222012
Leisure constraints and facilitators: Perspectives from Turkey
F Koçak
European Journal of Physical Education and Sport Science, 2017
212017
Spor Ve Rekreasyon Alanlarının Tasarımında Ve Kullanımında Çevresel Sürdürülebilirlik
V Balcı, F Koçak
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2), 46-58, 2014
18*2014
Sporda sürdürülebilirliğin boyutlarının belirlenmesi
F KOÇAK, F TUNCEL, S TUNCEL
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (2), 113-129, 2013
172013
Spor alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin tutumlarının belirlenmesi
F KOÇAK, S TUNCEL, F TUNCEL
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (1), 29-39, 2015
162015
Antrenörlerin liderlik tarzları ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki
F Köksal
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
132008
Türkiye’de bisiklet kullanımı: Bisiklet kullanma nedenleri ve elde edilen faydalar
F Koçak
Journal of Human Sciences 13 (3), 5760-5771, 2016
122016
Edremit Körfezi (Balıkesir) kıyı alanlarında oşinografik özelliklerin bentik foraminifer, ostrakod ve bryozoon toplulukları üzerindeki etkileri ile ilgili yeni veriler
E Meriç, N Avşar, A Nazik, F Koçak, F Yücesoy-Eryılmaz, M Eryılmaz, ...
Tpjd Bülteni 24 (2), 31-77, 2012
102012
8 haftalık step-aerobik dansına katılımın kadınlarda fiziksel benlik algısı üzerine etkisi
F Köksal, Z Koruç, S Kocaekşi
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla 2006, 1033-1035, 2006
10*2006
Öğrenci Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Kurumsal İmajı
F Koçak
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2014
92014
Hazırlık Öğrenimi Gören Kadın Üniversite Öğrencilerin Rekreatif Etkinliklere Katılmalarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi
M Bulut, F Koçak
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 7 (2), 61-71, 2016
8*2016
Ankara İli’nde bisiklet kullanan bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
S Çeyiz, F Koçak
Mediterranean Journal of Humanities 2, 203-221, 2015
62015
Undergraduate students’s attitudes towards sport: A Scale development study
F Koçak
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (1), 59-69, 2014
62014
Cycling in Turkey: Reasons and benefits of cycling Türkiye’de bisiklet kullanımı: Bisiklet kullanma nedenleri ve elde edilen faydalar
F Koçak
Journal of Human Sciences 13 (3), 5760-5771, 2016
52016
Environmental sustainability in the design and use of sports and recreation areas
V Balcı, F Koçak
Journal of Sports and Performance Researches 5 (2), 46-58, 2014
52014
Decision making self-esteem and decision making styles of Turkish tennis referees
F Kocak, O ÖZBEK
Ovidius University Annals, Physical Education and Sport/Science, Movement …, 2010
52010
Kent yaşamında bisiklet kullanım engellerinin belirlenmesi
V Balcı, O Özbek, F Koçak, S Çeyiz
Journal of Human Sciences 15 (1), 35-50, 2018
42018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20