Takip et
gulcubuk bulent
gulcubuk bulent
Tarım Ekonomisi Profesörü, Ankara Üniversitesi
agri.ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'de gezici ve geçici kadın tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları ve sorunları
N Yıldırak, B Gülçubuk, S Gün
TARIM-İŞ, 2003
1842003
Kırsal ekonominin canlanmasında ve yerel sahiplenmede coğrafi işaretler
M Kan, B Gülçubuk
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2), 57-66, 2008
1732008
Coğrafi işaretlerin kırsal turizmde kullanılma olanakları
M Kan, B Gülçubuk, M Küçükçongar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2012
1382012
Tarımda çocuk emeği sömürüsü ve toplumsal duyarlılık
B Gülçubuk
Çalışma ve Toplum 2 (33), 75-94, 2012
802012
Kırsal kalkınma yaklaşımları ve politika değişimleri
B Gülçubuk, N Yıldırak, N Kızılaslan, D Özer, M Kan, A Kepoğlu
Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi 11 (15), 1227-1243, 2010
802010
Coğrafi işaret olarak karaman divle tulum peyniri
M Kan, B Gülçubuk, A Kan, M Küçükçongar
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2010
652010
Türkiye’de tarımda kırsal kesim örgütlenmesi
İH İnan, B Gülçubuk, C Ertuğrul, E Kantürer, EA Baran, Ö Dilmen
Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi 1, 17-21, 2000
532000
Türkiye'de gıda sanayii
E Güneş, M Albayrak, B Gülçubuk
TEKGIDA-İŞ, 2002
502002
Yerel kalkınmada yaygınlaşan bir araç olarak geleneksel gıdalar ve geleneksel gıda mevzuatının yaygınlaştırılabilirliği
A Altuntaş, B Gülçubuk
Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) 31 (3 …, 2014
422014
Tarımda risk yönetimi ve tarım sigortaları
T Dinler, A Yaltırık, B Çetin, B Özkan, B Gülçubuk, E Sürmeli, E Ekmen, ...
Ziraat Mühendisliği 6, 3-7, 2005
412005
AB ve Türkiye’de Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma
B Gülçubuk
Ankara,(Çevrimiçi), http://www. wwf. org. tr/tr/docs/sunum_bulentgulcubuk …, 2005
392005
Kırsal kalkınma
B Gülçubuk
Türkiye’de Tarım Kitabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 68-93, 2005
382005
The effects of irrigation methods on input use and productivities of sugarbeet in Central Anatolia, Turkey
M Albayrak, E Gunes, B Gulcubuk
African Journal of Agricultural Research 5 (3), 188-195, 2010
292010
Tarımda istihdam sosyal güvenlik uygulamaları ve kırsal yoksulluk
B Gülçubuk, H Şengül, N Aluftekin, N KIZILASLAN, M KILIÇ
VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Tarım Haftası 2005, 2005
292005
Kırsal kalkınma desteklerinin ulusal düzeyde etkileri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projelerinin incelenmesi
B Gülçubuk, Ö Köksal, Y Ataseven, U Gül, M Kan
Tarım ekonomisi araştırmaları dergisi 2 (1), 32-41, 2016
282016
Türkiye'de kırsal alanda kadının girişimciliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve kadınların bu konuda güçlendirilmesine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi
K DEMİRYÜREK, İ SAVCI, D Özer, B GÜLÇUBUK
282011
Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri ve Önemi
B Gülçubuk
Tarım ve Köy Dergisi 125, 36-41, 1999
241999
Kırsal kalkınma çalışmalarında (TKV) Türkiye Kalkınma Vakfı'nın yeri ve işlevi (bu kuruluşun Uzunyayla uygulaması)
B Gülçubuk
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
231997
Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye'nin Tarım Politikasına Yansımaları
B Gülçubuk
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, 2020
222020
Türkiye’de Tarımsal Yapıda Değişim Ve İzlenen Politikalar
C Sayın, B Gülçubuk, M Bozoğlu, A Koçak, A Özalp, O Sav, E İlbasmış, ...
Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiri Kitabı, S9-32, 2015
222015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20