Follow
MEHMET FARUK ESKİBALCI
MEHMET FARUK ESKİBALCI
İstanbul University-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye enerji hammaddeleri potansiyelinin değerlendirilebilirliği
G Tuncer, MF ESKİBALCI
İstanbul Yerbilimleri Dergisi 16 (2), 2003
312003
An investigation of effect of microwave energy on electrostatic separation of colemanite and ulexite
MF Eskibalci, SG Ozkan
Minerals Engineering 31, 90-97, 2012
202012
Comparison of conventional coagulation and electrocoagulation methods for dewatering of coal preparation plant
MF Eskibalci, MF Ozkan
Minerals Engineering 122, 106-112, 2018
142018
An investigation of the effect of NaCl concentration on the electrocoagulation of coal preparation plant tailings
MF Eskibalci, MF Ozkan
Physicochemical Problems of Mineral Processing 54, 2018
82018
KONVANSİYONEL VE MİKRODALGA ISITMAYA BAĞLI KUVARSİTİN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
M ESKÍBALCI
Erzincan University Journal of Science and Technology 7 (2), 169-190, 2014
42014
Application of novel flotation process for removal of feldsphatic minerals from qrartz sands
İ Kursun, Ş Ozkan, K Cinku, M Eskibalci
Asian Journal of Chemistry 16 (2), 2004
22004
Examination of the efficiencies of furnaces with different heating mechanisms in drying ulexite
MF ESKİBALCI, OV IŞIKTAŞ
Erzincan University Journal of Science and Technology 10 (1), 11-22, 2017
12017
Konvansiyonel isıtmanın kromitin öğütülebilirliğine olan etkisinin incelenmesi
MF ESKİBALCI
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (1), 31-36, 2013
12013
Mikrodalga enerjisinin cevher hazırlamadaki uygulamaları ve bor minerallerinin öğütülebilirliğine olan etkilerinin incelenmesi
MF ESKİBALCI, ŞG ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi 21 (1), 11-23, 2008
12008
Kömür hazırlama tesis artıklarının koagülasyon ile susuzlandırılmasında farklı koagülant tiplerinin etkisinin araştırılması
MF ESKİBALCI, MF Özkan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (1), 43-52, 2019
2019
Üleksitin Kurutulmasında Farklı Isıtıcıların Verimliliğinin İncelenmesi
MF ESKİBALCI, OV IŞIKTAŞ
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (1), 11-22, 2017
2017
YÜKSEK FIRIN CURUFLARININ CAM SANAYİİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
MF ESKİBALCI, Ş ÖZKAN
İstanbul Yerbilimleri Dergisi 15 (1), 2012
2012
Dewatering of kaoline wastes by flocculation
I KURŞUN, SG ÖzKAN, MF Eskibalci, K Cinku
Asian Journal of Chemistry 16 (2), 928-932, 2004
2004
Kolemanit Mineralinin Çözünürlüğünde Ortam pH’sının Etkisinin İncelenmesi
MF ESKİBALCI
Academic Research in Science and Engineering, 0
Çatalca Bölgesi Kuvarsitlerinin Zenginleştirilmesinde Yüksek Alan Şiddetli Yaş ve Kuru Manyetik Ayırıcı Performanslarının İncelenmesi
MF ESKİBALCI, U Nihal, L Şahkulubey
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 (2), 11-18, 0
DISSOLUTION OF LEAD FROM LEAD-ZINC TAILINGS WITH NITRIC ACID
I Kursun, O Ozdemir, MF Eskibalci, H Hacifazlioglu, M Terzi
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16