Follow
Çağrı Çolak
Çağrı Çolak
Trabzon Üniversitesi
Verified email at trabzon.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yetkisinin Amerikan Sistemi Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi
ÇD Çolak
Strategic Public Management Journal 3, 51-65, 2017
292017
Yeni Sağ'ı Oluşturan Bileşenlerin Birbiri ile Çelişen Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme
ÇD Çolak
The Journal of Academic Social Science Studies 9 (44), 351-361, 2016
212016
Türkiye'de Yeni Sağ'ın Kamu Yönetimi Anlayışı: Turgut Özal ve ANAP
B Şener, ÇD Çolak
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (18), 393-417, 2015
212015
Why the New Public Management is Obsolete: An Analysis in the Context of the Post-New Public Management Trends
ÇD Çolak
Croatian and Comparative Public Administration (Hrvatska i komparativna …, 2019
202019
'Bütünşehir' Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri
ÇD Çolak, H Sağlam, A Topal
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 26 (2), 1-47, 2017
152017
Türk Siyasal Hayatında Başkanlık Sistemini Gündeme Getiren Liderler: Türkeş, Demirel, Özal ve Erdoğan
ÇD Çolak, A Uzun
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (50), 196-214, 2017
72017
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İdari Reform Hareketleri Üzerine Bir Değerlendirme
ÇD Çolak
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (23), 397-416, 2016
72016
XI. Kalkınma Planında Yeni Kamu Yönetişimi Paradigmasından İzler
ÇD Çolak
Ombudsman Akademik 6 (11), 39-71, 2019
62019
Yeni Toplumsal Hareketlere "Yeni" Niteliği Kazandıran Özellikler Üzerine Bir Değerlendirme
ÇD Çolak
SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 529-537, 2016
52016
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Kapatılan Geyikli ve Söğütlü Belde Belediyelerindeki Yerel Vatandaşların Yeni Yapıya İlişkin Algı ve Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma
A Uzun, ÇD Çolak
KAYFOR 13 Bildiriler Kitabı: Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri …, 2016
52016
Seçim İttifakı Sisteminin 2018 Milletvekili Genel Seçimine Etkileri
ÇD Çolak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (2 …, 2020
42020
6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri: Trabzon Örneği
ÇD Çolak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 317-338, 2017
32017
Türk Modernleşmesini "Devletin Bekası" Kavramı Üzerinden Okumak
H Bal, Ç Çolak
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 421-442, 2017
32017
Akademik Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Bir Kamu Politikası Önerisi
B Akmermer, ÇD Çolak
Second Sarajevo International Conference of Social Sciences by Faculty of …, 2016
32016
Türk Siyasal Hayatında Türkçülük Fikrinin Gelişmesine Yol Açan Etkenler
ÇD Çolak
TURANSAM Uluslararası Hakemli Dergi 8 (29), 64-72, 2016
32016
Büyükşehir İlçelerindeki Belediye Meclis Üyelerinin Profili Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Örneği
ÇD Çolak, YO Küçükyılmaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
22019
Türkiye'de Göçmen Sorunları ve İl Göç İdarelerinin Etkinliği: Trabzon Örneği
A Gönülaçan, ÇD Çolak
KAYSEM 11: Kamu Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun …, 2017
22017
Türkiye'de Türkçü-Turancı Düşüncenin Kökleri ve Irkçılık-Turancılık Davası
ÇD Çolak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
22014
Yeni Kamu Yönetişimi: Kamu Yönetiminde Üçüncü Bir Paradigma İddiası
Ç Çolak
Astana Yayınları, 2021
12021
Kamu Yönetiminde Üçüncü Bir Paradigma İddiası: Yeni Kamu Yönetişimi Teorisi ve Uygulamaları
Ç Çolak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20