Togay Seçkin BİRBUDAK
Togay Seçkin BİRBUDAK
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi
M Safran, A Kan, MT Üstündağ, TS Birbudak, O Yıldırım
Eğitim ve Bilim 39 (171), 2014
382014
Balkan Savaşları'nda Edirne
N Hayta, TS Birbudak
Genelkurmay Başkanlığı., 2010
162010
İstanbul dârulmuallimîni:(1848-1924)
U Ünal, TS Birbudak
Atatürk Araştırma Merkezi, 2013
142013
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, S KAYMAKCI, TS Birbudak, B KILCAN
Journal of Theoretical Educational Science, 289, 2016
92016
Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B AKBABA, B DEMİRTAŞ, TS BİRBUDAK, B KILCAN
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 6 (2), 207-226, 2014
92014
Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Mizah Basınında Mustafa Kemal Atatürk İmajı
B Akbaba, TS Birbudak
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (5), 1250-1274, 2009
72009
Osmanlı Basınında Mahmud Şevket Paşa Suikasti
TS Birbudak
Bilig, 69-94, 2013
62013
Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması.
MT Üstündağ, H YALÇIN, TS Birbudak, E Güneş, M Safran
Journal of Kirsehir Education Faculty 17 (3), 2016
52016
SÂLNÂMELERE GÖRE SİVAS VİLAYETİ’NDE EĞİTİM-ÖĞRETİM 1898–1903
TS BİRBUDAK
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 303-316, 2007
42007
Romanya’nın Bağımsızlığını Kazanması
TS Birbudak
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
32014
An Investigation of KPSS 2013 results in terms of candidate teachers' Fields
M Safran, A Kan, MT Üstündag, TS Birbudak, O Yildirim
Egitim ve Bilim 39 (171), 2014
32014
University students’ perceptions about teaching Ataturk’s Principles and Turkish Revolution History with distance education
B AKBABA, S KAYMAKCI, TS BİRBUDAK, B KILCAN
Journal of Theoretical Educational Science 9 (2), 285-309, 2016
22016
The Views Of Pre-Service Social Studies Teachers Regarding The Teaching Of The Atatürk’s Princi-ples And History Of Revolution
B Akbaba, B Demirtaş, TS Birbudak, B Kılcan
Kastamonu Education Journal 24 (3), 1343-1358, 2016
22016
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
A AKTER, HT ARSLAN, DA ASLAN, M Mücadele'de Bartın, H Komutanlığı, ...
2
Osmanlı Devlet Adamlarından Hacı Âdil Bey’in II. Meşrutiyet Dönemindeki Faaliyetleri/Activities of Hacı Âdil Bey, who is the Ottoman Statesmen, in the Second Constitutional Period
TS Birbudak
Journal of History Culture and Art Research 6 (6), 444-460, 2017
12017
Edirne’deki Fransız Konsolosu Marcel Cuinet’in Balkan Savaşı Günlüğü
TS Birbudak
Gazi Akademik Bakış 10 (19), 55-77, 2016
12016
Ahmet Cevdet’in Bosna Müfettişliğine Dair Notlar (Temmuz 1863-Kasım 1864)
TS BİRBUDAK
BİLDİRİLER, 41, 2015
12015
Osmanli Basininda Mahmud Sevket Pasa Suikasti
TS Birbudak
Bilig 65, 69, 2013
12013
Ottoman-Austrian Relations during the 1853-1856 Crimean War
TS Birbudak
BELLETEN 82 (293), 241-+, 2018
2018
Activities of Haci Adil Bey, who is the Ottoman Statesmen, in the Second Constitutional Period
TS Birbudak
TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND …, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20