Follow
Togay Seçkin BİRBUDAK
Togay Seçkin BİRBUDAK
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi
M Safran, A Kan, MT Üstündağ, TS Birbudak, O Yıldırım
Eğitim ve Bilim 39 (171), 2014
652014
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, S Kaymakcı, T Birbudak, B Kılcan
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 9 (2), 2016
412016
İstanbul Dârülmuallimîni (1848-1924)
U Ünal, T Birbudak
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2013
392013
Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, B Demirtaş, T Birbudak, B Kılcan
Journal of World of Turks 6 (2), 2014
312014
Türk eğitim tarihi
G Kırpık, U Ünal, H Işık, B Demirtaş, H Akyol, TS Birbudak, MA Tokdemir
(No Title), 2012
272012
Balkan Savaşlarında Edirne
N Hayta, T Birbudak
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Yayınları, 2010
262010
SÂLNÂMELERE GÖRE SİVAS VİLAYETİ’NDE EĞİTİM-ÖĞRETİM 1898–1903
TS Birbudak
Kastamonu Education Journal 15 (1), 303-316, 2007
202007
Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Mizah Basınında Mustafa Kemal Atatürk İmajı
B Akbaba, T Birbudak
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
172009
Osmanlı Basınında Mahmud Şevket Paşa Suikasti
TS Birbudak
Bilig, 69-94, 2013
102013
Mustafa Sâtı Bey ve eğitime dair lâyihaları
U ÜNAL, T BİRBUDAK
Murat Kitabevi, 2010
102010
The Sino-Japanese War of 1894-1895 and the Ottoman Empıre
TS Birbudak
Tarih Araştırmaları Dergisi 37 (63), 199-218, 2018
92018
Öğretmen adaylarının 2014 KPSS puanlarının fakülte ve öğretmenlik alanlarına göre karşılaştırılması
MT Üstündağ, H Yalçın, TS Birbudak, E Güneş, M Safran
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 599-619, 2016
92016
1853-1856 Kırım Harbi’nde Osmanlı-Avusturya İlişkileri
TS Birbudak
Belleten 82 (293), 241-264, 2018
82018
University students’ perceptions about teaching Ataturk’s Principles and Turkish Revolution History with distance education
B Akbaba, S Kaymakcı, TS Birbudak, B Kılcan
Journal of Theoretical Educational Science 9 (2), 285-309, 2016
82016
Edirne’deki Fransız Konsolosu Marcel Cuinet’in Balkan Savaşı Günlüğü
TS Birbudak
Gazi Akademik Bakış 10 (19), 55-77, 2016
82016
Romanya’nın Bağımsızlığını Kazanması
TS Birbudak
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
82014
Tedrisat (-ı İbtidaiyye) Mecmuası
U Ünal, T Birbudak
Türk Yurdu 31 (285), 2011
82011
Osmanlı Devlet Adamlarından Hacı Âdil Bey’in II. Meşrutiyet Dönemindeki Faaliyetleri/Activities of Hacı Âdil Bey, who is the Ottoman Statesmen, in the Second Constitutional Period
TS Birbudak
Journal of History Culture and Art Research 6 (6), 444-460, 2017
72017
Türkiye Cumhuriyeti-Ürdün ilişkileri kapsamında emir Abdullah’ın 1937 Türkiye ziyareti
T BİRBUDAK
62013
Balkan Savaşları’nda Edirne
TS Birbudak
GÜ Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20