Takip et
HALİL İBRAHİM GÜNDÜZ
HALİL İBRAHİM GÜNDÜZ
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çevre kirliliği ile gelir arasındaki ilişkinin incelenmesi: panel eşbütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli
Hİ Gündüz
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 36 (1), 409-423, 2014
142014
TESTING FOR SLOPE HOMOGENEITY IN DYNAMIC PANELS USING THE WILD BOOTSTRAP ? ˜_adj TEST
Hİ GÜNDÜZ
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 53 - 59, 2017
32017
Panel veri modellerinde parametre homojenlik testlerinin performanslarının karşılaştırılması ve risk ile getiri oranı arasındaki ilişkinin analizi
Hİ GÜNDÜZ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
32014
OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamalarında Yakınsama Olgusu Geçerli midir? İkinci Kuşak Panel Birimi Kök Testleri
HİG FY Tatoğlu
IBANESS (International Balkan and Near Eastern Social Sciences) 1 (1), 24-25, 2018
22018
Why are some countries cleaner than others? New evidence from macroeconomic governance
A Taner, GH İbrahim, V Tara, ZA Baran, IA Haydar, M Tamerlan
Environment, Development and Sustainability, 2022
2022
Determination of recent tectonic deformations along the Tuz Gölü Fault Zone in CentralAnatolia (Turkey) with GNSS observations
C Gezgin, S Ekercin, İ TİRYAKİOĞLU, B AKTUĞ, H ERDOĞAN, ...
Turkish Journal of Earth Sciences 31 (1), 20-33, 2022
2022
Fundamental, Regressive, and Structural Financialization before and after the Great Recession
T Akan, Hİ Gündüz
Available at SSRN 3977107, 2021
2021
Emtia fiyatları, Bir Ticaret İlişkisinin Varlığında Ekonomik Faaliyet Üzerine Şoklar: Global VAR analizi
H Gündüz
ISTANBUL UNIVERSITY PRESS, 2021
2021
Why are Some Countries Cleaner than Others? New Theoretical and Empirical Evidence from Macroeconomics
T Akan, H Gündüz
2021
Temel GVAR Yaklaşımı DdPS Modeli: Türkiye Örneği
N Cil, Hİ Gündüz
Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar 20179, 21-47, 2018
2018
Shock Therapy for Renewables to Mitigate Climate Change?
T Akan, AH Işık, Hİ Gündüz
Why are Some Countries Cleaner than Others? New Evidence from Macroeconomics
T Akan, Hİ Gündüz, T Vanlı, AB Zeren, AH Işık, T Mashadihasanli
The Riskier the Financial Markets, The Riskier the COVID-19, or Vice Versa?
T Akan, Hİ Gündüz, İ Özbek, F Emirmahmutoğlu
PANEL VERİ MODELLERİNDE PARAMETRE HOMOJENLİK TESTLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE RİSK İLE GETİRİ ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Hİ GÜNDÜZ, NÇİL YAVUZ
Turizm Sektöründe Rassal Yürüyüş Hipotezi Kırılgan Ekonomiler İçin Geçerli Mi?
M TIRAŞOĞLU, Hİ GÜNDÜZ, NM ESENYEL
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 6 (3), 22-29, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15