Hilal Çelik
Title
Cited by
Cited by
Year
Söylem analizi
H Çelik, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 27 …, 2008
2472008
Genç yetişkinlerin saldırganlık ifade biçimlerinin cinsiyet ve bilişsel duygu düzenleme tarzları bağlamında incelenmesi
H Çelik, OO KOCABIYIK
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 139-155, 2014
462014
Nitel Veri Analizi ve Temel İlkeleri
H Çelik, NB Baykal, HNK Memur
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (1), 379-406, 2020
252020
Nitel Veri Analizi ve Temel İlkeleri
H Çelik, N Başer Baykal, HN Kılıç Memur
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD 8 (1), 379-406, 2010
25*2010
Nitel desenler: Gömülü Teori
H Çelik, H Ekşi
Edam, 2015
242015
The Predictive Role of Interpersonal Sensitivity and Emotional Self-Efficacy on Psychological Resilience Among Young Adults
N Aydoğdu, Bilge, H Çelik, H Ekşi
Eurasian Journal of Educational Research 69, 37-54, 2017
22*2017
Saldırganlık envanterinin türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
H Çelik, M Otrar
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 29, 101-120, 2009
132009
Psikoterapide yeni soluk: Öyküsel terapi
H Çelik
E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 34-50, 2017
102017
Philadelphia Farkındalık Ölçeği (PFÖ)’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
H Çelik, O Kocabıyık-Onat
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 48 …, 2018
82018
The Mediator Roles of Mothers in Father-Child Communications and Family Relationships
Ç Hilal
Eurasian Journal of Educational Research 84, 135-158, 2019
7*2019
Mother–child relationships following a disaster: The experiences of Turkish mothers living in a container city after the 2011 Van earthquake
C Yumbul, E Wieling, H Celik
Contemporary Family Therapy 40 (3), 237-248, 2018
72018
Genç Yetişkinlerde Babanın Belirsiz Kaybının Aile Sistemi ve Bireysel Psikolojik Örüntüler Bağlamında İncelenmesi: Danışmanlık Psikolojisi Perspektifinden Karma Bir Araştırma
H Çelik
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
72013
Orta Çocukluk Döneminde Güvenli Bağlanma ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
H Çelik, E Halil, N Gülsu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 7 (47), 53-68, 2017
62017
Genç yetişkinlerin bilişsel duygu düzenleme tarzlarının ilişkisel bağımlı benlik kurgusu ve cinsiyet açısından incelenmesi
OO Kocabıyık, H Çelik, Ş Dündar
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 45 …, 2017
52017
Qualitative data analysis and fundamental principles
H Celik, NB Baykal, HNK Memur
ANI PUBLISHING, 2020
42020
Examining Turkish adults’ recalled experiences of their father’s presence
H Çelik, O Bulut
Journal of Family Issues 40 (9), 1224-1251, 2019
32019
Mothers’ Reflections of Ambiguous-Loss on Personal Family Functioning in Families with Autistic-Children
H Çelik, H Ekşi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (4 …, 2018
32018
Ebeveyn Kabul-Red Algısı ve Bağlanma Tarzlarının Kişilik Özellikleri ve Kişilerarası Duyarlılık Düzeyi Üzerindeki Etkisi.
H Çelik, M Akbağ
IX. Ulusal PDR Kongresi., 2007
3*2007
Duygu Odaklı Terapi: Psikoterapide Yeni Bir Yaklaşım
H Çelik, N Aydoğdu, Bilge
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 50-68, 2018
2*2018
The Adaptation of Aggression Inventory into Turkish: Validity and Reliability Studies
H ÇELİK, M OTRAR
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 29 …, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20