Follow
Gamze Sezgin Selçuk
Gamze Sezgin Selçuk
Dokuz Eylül University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of problem-based learning on pre-service teachers’ achievement, approaches and attitudes towards learning physics
GS Selcuk
International Journal of the Physical Sciences 5 (6), 711-723, 2010
2282010
The effects of problem solving instruction on physics achievement, problem solving performance and strategy use
GS Selçuk, S Çalýskan
Latin-American Journal of Physics Education 2 (3), 1, 2008
1522008
Fizik öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları: cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarının etkileri
S Çalışkan, GS Selçuk, Ö Özcan
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 449-466, 2010
792010
FİZİK ÖGRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S ÇALIŞKAN, GS SEZGİN, GS SELÇUK, M EROL, E Mustafa
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 73-81, 2006
792006
Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları
AM Ellez, G Sezgin
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitapçığı 2 …, 2002
792002
Fizik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının
GS SELÇUK, S Çalişkan, E Mustafa
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 25-41, 2007
692007
Instruction of problem solving strategies: Effects on physics achievement and self-efficacy beliefs
S Çalışkan, GS Selçuk, M Erol
Journal of Baltic science education 9 (1), 20-34, 2010
672010
A comparison of achievement in problem-based, strategic and traditional learning classes in Physics
GS Selcuk, S Caliskan, M Sahin
International journal on new trends in education and their implications 4 (1 …, 2013
652013
Effects of the problem solving strategies instruction on the students’ physics problem solving performances and strategy usage
S Çalışkan, GS Selçuk, M Erol
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2239-2243, 2010
612010
The effects of learning strategy instruction on achievement, attitude, and achievement motivation in a physics course
G Sezgin Selçuk, M Sahin, KÜ Açıkgöz
Research in Science Education 41, 39-62, 2011
592011
The effects of gender and grade levels on Turkish physics teacher candidates’ problem solving strategies
GS SELÇUK, S Çalişkan, E Mustafa
Journal of Turkish Science Education 4 (1), 92-100, 2007
592007
A small-scale study comparing the impacts of problem-based learning and traditional methods on student satisfaction in the introductory physics course
GS Selçuk, S Çalışkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 809-813, 2010
552010
Effect of Technology Enhanced Conceptual Change Texts on Students' Understanding of Buoyant Force.
G Ozkan, GS Selcuk
Universal Journal of Educational Research 3 (12), 981-988, 2015
522015
Addressing pre-service teachers' understandings and difficulties with some core concepts in the special theory of relativity
GS Selçuk
European Journal of Physics 32 (1), 1, 2010
462010
İlköğretim kurumlarında laboratuar uygulamalarına ilişkin bir çalışma. IV
H Çallıca, M Erol, G Sezgin, N Kavcar
Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 217-219, 2000
422000
Fizik eğitiminde projeye dayalı laboratuvar çalışmalarına yönelik öğrenci tutumları
G Sezgin, S Çalışkan, H Çallıca, M Erol
Maltepe Üniversitesi, 2001
402001
The use of conceptual change texts as class material in the teaching of “sound” in physics
G Özkan, GS Selçuk
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 14 (1), 1-22, 2013
382013
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Fizik Laboratuvar Başarısı ve Tutumu Üzerindeki Etkileri
S Çalışkan, G Sezgin Selçuk, M Erol
Çağdaş Eğitim Dergisi, 23-29, 2005
382005
Strateji öğretiminin fizik başarısı, tutum, başarı güdüsü üzerindeki etkileri ve strateji kullanımı
G Sezgin Selçuk
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2004
352004
How effective is “conceptual change approach” in teaching physics
G Ozkan, GS Selçuk
Journal of educational and Instructional Studies in the World 2 (2), 182-190, 2012
342012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20