Follow
Recep Boztemur
Recep Boztemur
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Tarih Profesörü
Verified email at metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortadoǧu'da Osmanlı mirası ve ulusçuluk
KH Karpat, R Boztemur
İmge, 2001
682001
Uzun yirminci yüzyıl: para güç ve çağımızın kökenleri
G Arrighi, R Boztemur
İmge Kitabevi, 2000
512000
Tarihsel açıdan millet ve milliyetçilik: Ulus-devletin kapitalist üretim tarzıyla birlikte gelişimi
R Boztemur
Doğu Batı 38, 160-179, 2006
492006
Marx, Doğu Sorunu ve Oryantalizm
R Boztemur
Doğu Batı 20 (1), 135-152, 2002
372002
Özel Girişimciliğin Gelişiminde Devletin Rolü: İş Bankası Örneği
R Boztemur
Tarih Araştırmaları Dergisi 18 (29), 63-79, 1995
161995
OSMANLI İMPARATORLUGU'NDA DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE VE KURUMSAL YAKLAŞIMLARDA TEK YANLILIK
R Boztemur
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 9 (09), 79-110, 1998
131998
Irak milliyetçiliği: Toplumsal bütünleşmede ordunun rolü ve devletin meşruluk temelleri
R Boztemur
Doğu Batı 39 (7), 60-81, 2006
112006
Political Islam in Secular Turkey in 2000: Change in the Rhetoric Towards Westernization, Human Rights, and Democracy
R Boztemur
International Journal of Turkish Studies 7 (1&2), 125-137, 2001
112001
Religion and politics in the making of American Near East policy, 1918-1922
R Boztemur
Journal for the Study of Religions and Ideologies 4 (11), 45-59, 2010
92010
History Textbooks and Human Rights
R Boztemur
Human Rights Issues in Textbooks: The Turkish Case, 123-148, 2004
82004
Nationalism and religion in the formation of modern state in Turkey and Egypt until World War I
R Boztemur
Journal for the Study of Religions and Ideologies 4 (12), 27-40, 2010
72010
XIX. Yüzyılda Kapitalist Dünya Ekonomisi ve Osmanlı İmparatorluğu
R Boztemur
Osmanlı, der. Güler Eren 3, 383-388, 1999
71999
Ideological-political considerations and theoretical partiality in Middle East studies: the bases for teachings of history in area studies
R Boztemur
Journal for the Study of Religions and Ideologies 12 (34), 81-100, 2013
12013
Arap İsyanı, 1916-1918/The Arab Revolt, 1916-1918
R Boztemur
Mülkiye Dergisi 35 (272), 61-80, 2011
12011
Recep Boztemur
R Boztemur
2020
Türk Parlamento tarihi: Millet Meclisi 3. Dönem, 1969-1973
R Boztemur
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 2017
2017
Türk Parlamento tarihi: Millet Meclisi 3. Dönem yasama faaliyetleri
R Boztemur
TBMM, 2017
2017
Lefke (Kuzey Kıbrıs) Osmanlı dönemi kent dokusu ile Kıbrıs Maden İşletmesi (CMC) konut dokusu ilişkilerinin araştırılması ve koruma değerlerinin tespiti
F Gökce, R Boztemur, EH Göktürk, H Helvacı, DB Erciyas, T Topal, ...
2015
Sayı Editörü’nden
R Boztemur
Mülkiye Dergisi 35 (272), 5-8, 2011
2011
Iı. Meşrutiyet'ten Birinci Dünya Savaşı'na Türk-Arap-İngiliz İlişkileri Ve Arap İsyanı
R Boztemur
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20