Follow
Cem Menten
Title
Cited by
Cited by
Year
Bulanık TOPSIS yöntemi ile Ankara ili için olası afet sonrası geçici barınma alanlarının seçimi
M Ömürgönülşen, C Menten
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 7 (1), 159-175, 2021
112021
TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE ÜRÜNLER BAZINDA ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
B Çekiç, C Menten, KB Atıcı
Verimlilik Dergisi, 117-141, 2020
112020
Evaluating technical efficiency of Turkish sugar production in pre and post privatization periods
Y Çinar, K ATICI, C MENTEN
Sosyoekonomi 29 (47), 59-78, 2021
42021
Heterojen Araçlar ile Sürdürülebilir Birebir Toplama ve Dağıtım Problemi Üzerine Bir Analiz
ME Taşdan, C MENTEN, M SOYSAL, M ÇİMEN
Verimlilik Dergisi 57 (1), 23-44, 2023
12023
Türkı̇ye Tarım Sektöründe Parametrı̇k Olmayan Etkı̇nlı̇k ve Elastı̇klı̇k Ölçümü
C Menten
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
12018
ESG Performances of Energy Companies in OECD Countries: A Clustering Approach
C Menten, B Cekic, KB Atici, SM Camgoz, A Ulucan
The ESG Framework and the Energy Industry: Demand and Supply, Market …, 2024
2024
Sürdürülebilirlik Bağlamında G-20 Ülkelerinin Enerji Üretim Kaynaklarına Göre TOPSIS Yöntemiyle Sıralanması
C Menten, B Çekiç
Sosyoekonomi 31 (58), 387-408, 2023
2023
OECD ÜLKELERİNDEKİ ORGANİK TARIM ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
C Menten, B Çekiç, N Özal-saraç
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 41 …, 2023
2023
Endüstri 4.0 Bileşenlerinin Algılanan Faydası Üzerindeki Teknolojik Yatkınlık Endeksi ile Bütünleştirilmiş Teknoloji Kabul Modelinin Doğrudan ve Aracılık Etkisi
N PAMUK-KESER, CEM MENTEN, B ÇEKİÇ
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2022
2022
OECD ÜLKELERİNDEKİ ORGANİK TARIM ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
N ÖZAL SARAÇ, CEM MENTEN, B ÇEKİÇ
Ranking of G20 Countries According to Sustainable Energy Production Types with Topsis Method
C MENTEN, B ÇEKİÇ
Çocuk İşçi Nedenli Boykot Tehdidinin Fildişi Sahili Kakao Üretimine Etkisi
O Koyuncu, C Menten
Multiple Criteria Decision Approaches for Different Types of Energy Production: An Application to OECD
CEM MENTEN, B ÇEKİÇ
The technical efficiency of Turkish crop production: a comparison of data envelopment analysis and stochastic frontier analysis
B ÇEKİÇ, CEM MENTEN, K ATICI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14