Takip et
Mehmet Soytürk
Mehmet Soytürk
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE'DEN AVUSTURYA'YA İŞGÜCÜ GÖÇÜ.
M Soytürk
Electronic Turkish Studies 7 (3), 2012
362012
Modern Devlet ve Güvenlik: Fransa, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Jandarma Teşkilatı
M Soytürk
History Studies 4 (2), 2012
172012
Büyük Britanya’nın Avrupa Birliği İle İlişkisi ve Brexit
M Soytürk
The Journal of International Scientific Researches 2 (4), 72-82, 2017
142017
AfD Örneğinde Almanya’da Siyasi Irkçılık ve İslamofobi
M Soytürk
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (16), 31-31, 2018
102018
Avrupa Birliği İltica ve Mülteci Politikalarının İflası ve Paradigma Değişiminin Gerekliliği
M Soytürk
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2018
52018
Türkiyenin Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Avrupa Birliğinde Türkiye Tartışmaları
M SOYTÜRK
History Studies 4 (Özel Sayı), 381-397, 2012
52012
Avrupa Birliği ve Geleceği
M Soytürk
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 6 (2), 311-330, 2020
42020
Brexit Sonrası Avrupa Birliği Enerji Ve İklim Politikaları
M Soytürk
Bozok Üniversitesi İİBF Dergisi 3 (1), 17-36, 2020
12020
Great Britain’s Relationship Between European Union and Brexit
M Soytürk
The Journal of International Scientific Researches 2 (4), 72-82, 2017
12017
COVID-19 SALGINI SÜRECİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARINA (ODGP) ETKİLERİ
M Soytürk
SIYASET BİLİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KAMU YÖNETİMİ Alanında …, 2023
2023
Sosyal Politika Açısından Çevre
KY GENÇ, M SOYTÜRK
Çevre ve Ekonomi, 20-32, 2023
2023
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YUMUŞAK GÜÇ ÖRNEĞİ OLARAK VATİKAN
M Soytürk
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XX, 540-556, 2023
2023
ÇEVREYE DUYARLI PAZARLAMANIN SOSYAL ETKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
KY GENÇ, M SOYTÜRK
Çevre Sorunları, 31-41, 2023
2023
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ UYUMUNUN ÖNÜNDEKİ ENGEL OLARAK ORTAK KARAR ALMA İLKESİ
M Soytürk
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2023
2023
MIGRATIONEN AUS DER TÜRKEI NACH DEUTSCHLAND UND IHRE SOZIOÖKONOMISCHEN AUSWIRKUNGEN
E HEPAKSAZ, M SOYTÜRK
GÖÇ: SOSYO-EKONOMİK VE MALİ YANSIMALAR, 160-179, 2023
2023
İslamofobi’nin Önemli Etmeni Olarak “Die Türkenpredigte - Türk Vaazları“
M Soytürk
13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 202-208, 2022
2022
Avrupa Müdahele İnisiyatifi Almanya ve Türkiye
M Soytürk
The Journal of International Scientific Researches (ISR) 4 (3), 322-334, 2019
2019
Türkisch-Katarische Beziehungen im geostrategischen Kontext
M Soytürk
Die Türkei im Dschungel der internationalen Beziehungen, 54-83, 2019
2019
Avrupa Birliğinde Hegemonya Sorunu ve Almanya
M Soytürk
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 10 (17), 1-1, 2019
2019
The European Union’s refugee and asylum policies in the perspective of the Syrian refugee problem
M Soytürk
IASSR International Association Of Social Science Research 2017, 113-122, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20