Follow
SEZGİ GEDİK ARSLAN
SEZGİ GEDİK ARSLAN
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
NEW APPROACH IN GASTRONOMY: THIRD WAVE COFFEE.
F İSTANBULLU DİNÇER, S Gedik, S ÖZDEMİR GÜZEL
Journal of International Social Research 9 (45), 2016
162016
Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı İçinde İstanbul’daki 5 Yıldızlı Çok Uluslu Konaklama İşletmelerinin Çevre Duyarlılığının Değerlendirilmesi. 11
MZ Dinçer, S Gedik
Ulusal Turizm Kongresi 2 (5), 2010
152010
The effects of marine tourism on water pollution
S Gedik, S Mugan-Ertugral
Fresenius Environ. Bull 28, 863-866, 2019
102019
Turizm İşletmeleri
S Özdemir Güzel, S Gedik
Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar 1, 59-91, 2015
42015
An Evaluation of Turkey’s Renewable Energy Resources and Thermal Tourism Development
SM ERTUGRAL, O AKOVA, S GEDIK
International Journal of Social and Economic Sciences 7 (2), 39-45, 2017
32017
The Central Government Efforts to Promote Tourism in the Ottoman Empire
C MENGÜ, S Gedik, SM Ertuğral
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 6 (14), 115-127, 2019
22019
Turizmde Temel Kavramlar
MZ Dinçer, S Yozcu, S Gedik
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar 1, 1-27, 2015
22015
MODERN TURİZMDE KONAKLAMA SEKTÖRÜ AÇISINDAN SEYAHAT İŞLETMELERİ İLE ÇALIŞMANIN DURUM VE AVANTAJLARI
C MENGÜ, S GEDİK
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 14 (1), 109-119, 2019
12019
Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınma Projeleri İçindeki Yeri: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Güzergahı Kapsamında Bir İnceleme
S GEDİK, SM ERTUĞRAL
International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2), 35-39, 2015
12015
CONTENT ANALYSIS OF E-COMPLAINTS FOR TRAVEL HEALTH INSURANCE ABROAD
S Gedik, E Arslan
International Social Science Studies Journal 5 (53), 7336-43, 2019
2019
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİNDE SEYAHAT ACENTALARININ ROLÜ VE ETKİLERİ
S GEDİK, C MENGÜ
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 14 (2), 295-306, 2019
2019
Karadeniz Bölgesinin Turizm Potansiyelinin Çevre Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi1
S Gedik, SM Ertuğral, HN Tekeli
www. cudesjournal. com info@ cudesjournal. com 2, 156, 2019
2019
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
THN Kızılırmak İ, Mugan Ertuğral S., Gedik S.
TURKISH STUDIES 14 (2), 407-421, 2019
2019
ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE TURİZM
GS Mengü C., Mugan Ertuğral S.
2018
Kruvaziyer Turizm
S Gedik, Ş Demirkol
Deniz Turizmi 1, 157-203, 2016
2016
ULUSLARARASI İKTİSADİ ÖRGÜTLERİN TÜRK TURİZM ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDEKİ ROLLERİ.
F İSTANBULLU DİNÇER, MZ DİNÇER, S GEDİK
Journal of International Social Research 8 (37), 2015
2015
Türkiye'nin Dış Politika İlişkilerinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi
G Erkol, S Gedik
Değişik Perspektifleriyle TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI 1, 107-123, 2015
2015
ECONOMIC SIGNIFICANCE OF TOURISM SECTOR IN BALKAN COUNTRIES AND AN ANALYSIS OF THE TOURISM RELATIONS BETWEEN TURKEY AND BALKAN COUNTRIES
MZ Dincer, FI Dincer
International Balkan Annual Conference, 2013
2013
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURULAN REKREASYON ALANLARININ TURİZM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
S GEDİK, Fİ DİNÇER
THE VALUATION OF THE ARCHAEOPARKS IN THE SCOPE OF CULTURAL HERITAGE: KÜÇÜKYALI ARKEOPARK
S ERTUĞRAL, S GEDİK, HN TEKELİ
International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 3 (5 …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20