Follow
Meliha Rübendiz
Meliha Rübendiz
Ankara Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Craniofacial growth and skeletal maturation: a mixed longitudinal study
M Arat, A Köklü, E Özdiler, M Rübendüz, B Erdogan
The European Journal of Orthodontics 23 (4), 355-361, 2001
1082001
The displacement of craniofacial reference landmarks during puberty: a comparison of three superimposition methods
ZM Arat, M Rübendüz, A Arman Akgül
The Angle Orthodontist 73 (4), 374-380, 2003
782003
Changes in dentoalveolar and facial heights during early and late growth periods: a longitudinal study
ZM Arat, M Rübendüz
The Angle Orthodontist 75 (1), 69-74, 2005
762005
Esenlik E
M Rübendüz
Derin kapanışlı bireylerin karakteristik yapı özellikleri ve erken dönem …, 2002
122002
Kraniyofasiyal ve dentoalveoler yapılardaki gelişimin iskelet olgunluk kriterleri dikkate alınarak incelenmesi
M Arat, A Köklü, E Özdiler, M Rübendüz, B Erdoğan
Türk Ortodonti Dergisi 10 (1), 1-10, 1997
81997
The differences of symphysis morphology in Class II maloc-clusions with different vertical growth pattern
U Öz, M Rübendüz
Clinical dentistry and research 37, 3-12, 2013
62013
10-15 yaş arası kız ve erkek çocuklarda retardasyon, ortalama gelişim ve gelişim ileriliğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
M Rübendüz, A Kanık
Turkish J Orthod 10, 31-7, 1997
61997
An evaluation of the dentoskeletal effects of slow maxillary expansion from the mixed to the permanent dentition
E Esenlik, M Rübendüz
Australasian Orthodontic Journal 31 (1), 02-13, 2015
52015
Kraniofasial (hipodiverjan) yapı ile dentoalveoler yapı arasındaki ilişkilerin araştırılması
M Rübendüz
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991
31991
Investigation of the effect of functional treatment in skeletal Class III cases on the profile facial esthetics
Z Altuğ, D Erdem, M Rübendüz
Turk Ortodonti Dergisi: Ortodonti Derneg'nin Resmi Yayin Organidir= Turkish …, 1990
31990
Investigation of the functional treatment effects of the skeletal and dental Class III anomalies on the skeletal region
Z Altuğ, D Erdem, M Rübendüz
Ankara Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi Dergisi= The Journal of the …, 1989
31989
Yumuşak Doku Estetiğinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Analizler
DK ŞENGÜL, MB KADIOĞLU, M RÜBENDÜZ
Turkiye Klinikleri Orthodontics-Special Topics 2 (1), 10-20, 2016
22016
YÜZ ESTETİĞİNİN ALTIN ORAN VE CİNSİYET YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
M RÜBENDÜZ
1
Derin kapanışlı Sınıf II bireylerde mandibular büyüme paternine göre kraniofasial morfolojideki farklılıkların grafiksel olarak ortaya konulması.
MB Kadıoğlu, M Rübendüz
Acta Odontologica Turcica 37, 2020
2020
KOMPLEKS PROBLEMLERLE BİRLİKTE GÖRÜLEN DERİN KAPANIŞLI SINIF II, 1 MALOKLUZYONUN ANTERİOR MİNİVİDA VE SABİT MEKANİKLERLE TEDAVİSİ VAKA RAPORU
M Rübendüz, MB Kadıoğlu
European Annals of Dental Sciences 43 (1), 53-62, 2016
2016
Yüz Estetiğinin Değerlendirilmesinde Altın Oran
M RÜBENDÜZ, DK ŞENGÜL
Turkiye Klinikleri Orthodontics-Special Topics 2 (1), 1-9, 2016
2016
For abstracts, page numbers are given first followed by the abstract number in parentheses
U Adolfsson, E Larsson, B Ödgaard, J Aerts, C Politis, MO Akçam, ...
European Journal of Orthodontics 23, 775-787, 2001
2001
Sınıf III bireylerin kraniyofasiyal ve dentoalveolar yapılarında, cinsiyet farklılıklarının gelişim dönemlerine göre değerlendirilmesi: Orjinal makale
AB Yalvaç, M Rübendüz
European Annals of Dental Sciences 40 (3), 113-122, 0
Farklı rotasyon modellerine sahip derin kapanışlı sınıf II, 1 ve sınıf ıı, 2 malokluzyonlu bireylerde maksillo-mandibular konum dağılımları
MB Kadıoğlu, M Rübendüz
European Annals of Dental Sciences 42 (2), 83-94, 0
Simfizis Morfolojisinin Sınıf II, 1 ve Sınıf II, 2 Malokluzyonlarda Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
MB Kadıoğlu, M Rübendüz
European Annals of Dental Sciences 42 (3), 149-158, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20