Takip et
Öznur ERBAY DALLI
Öznur ERBAY DALLI
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Factors affecting the adherence to disease-modifying therapy in patients with multiple sclerosis
Ö Erbay, ÖU Yesilbalkan, N Yüceyar
Journal of Neuroscience Nursing 50 (5), 291-297, 2018
182018
Hipertansif Atak Yaşayan Hastalara Watson’ın İnsan Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Ö Erbay, Y Yıldırım, Ç Fadıloğlu, FŞ Aykar
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi 9 (19), 82-88, 2018
142018
Rektum Kanseri Nedeni ile Kolostomi Açılan Bir Olgunun Hemşirelik Yönetiminde Kolcaba Konfor Kuramı’nın Kullanımı
Ö ERBAY, Y YILDIRIM, Ç FADILOĞLU, FŞ AYKAR
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 2 (1), 42-48, 2019
52019
Deliryumun Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Ölçüm Araçlarının İncelenmesi
Ö ERBAY, NK GİRGİN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 46 (1), 113-121, 2020
42020
A Neglected Area: Medical Device Related Pressure Injuries
Ö Erbay, İ Ceylan, NK Girgin
Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 17 (3), 96-102, 2019
42019
use of watson’s theory of human caring in nursing care of patients with hypertensive attack: Case report
Ö Erbay, Y Yıldırım, Ç Fadıloğlu, FŞ Aykar
Turk J Cardiovasc Nurs 9 (19), 82-8, 2018
42018
Knowledge, perception and prevention performance of intensive care unit nurses about medical device- related pressure injuries
ÖE Dalli, NK Girgin
Journal of Clinical Nursing, 1-8, 2021
3*2021
Reliability and validity of the Turkish version of pressure ulcer knowledge assessment tool-updated version (PUKAT 2.0)
ÖE Dalli, Y Yildirim, G Çalişkan, NK Girgin
Journal of Tissue Viability 31 (1), 52-57, 2022
12022
Incidence, characteristics and risk factors of medical device-related pressure injuries: An observational cohort study
ÖE Dalli, İ Ceylan, NK Girgin
Intensive and Critical Care Nursing, 2021
12021
Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Multiple Sclerosis Self-Management Scale
Ö Erbay, ÖU Yesilbalkan, N Yüceyar, M Baklan, A Karadakovan, ...
Journal of Neuroscience Nursing 52 (3), 122-127, 2020
12020
Translation and Validation of the Turkish Version of Multiple Sclerosis Treatment Adherence Questionnaire (MS-TAQ)
ÖU YEŞİLBALKAN, Ö ERBAY, N YÜCEYAR
Arch Neuropsychiatry 56 (3), 191-194, 2019
12019
Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler
Ö Erbay, ÖU Yeşilbalkan, A Yüceyar
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 11 (2), 164-172, 2018
12018
Multipl Sklerozda İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler.
Ö ERBAY, Ö USTA YEŞİLBALKAN
Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri 9 (2), 171-176, 2017
12017
The effectiveness of music interventions on stress response in intensive care patients: A systematic review and meta-analysis
Ö Erbay Dalli, C Bozkurt, Y Yildirim
Journal of Clinical Nursing, 1-19, 2022
2022
Psychometric properties of the Turkish version of modified Freedman questionnaire for sleep quality
ÖE Dallı, Y Yıldırım
Sleep Biol. Rhythms, 1-7, 2022
2022
Yaşlı Bireylerde Tüm Vücut Titreşim Uygulamasının Fiziksel İşlevler Üzerine Etkisi: Sistematik Bir İnceleme
C Bozkurt, Ö Dalli Erbay, Y Y
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 597-608, 2022
2022
Incidence, characteristics and risk factors of delirium in the intensive care unit: An observational study
Ö Erbay Dalli, N Kelebek Girgin, F Kahveci
Journal of Clinical Nursing, 1-10, 2022
2022
Effects of Music Intervention in Critical Care Setting: A Systematic Review
ÖE Dallı, Y Yıldırım
J Tradit Complem Med 4 (2), 173-186, 2021
2021
Demans Hastalarında Gözardı Edilen Bir Konu: Gün Batımı Sendromu ve Hemşirelik Yaklaşımları
ÖE Dallı, A Karadakovan
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 37 (1), 79-86, 2021
2021
Hayatta Kalan Kritik Hastaların İhmal Edilen Sonuçları: Yoğun Bakım Sonrası Sendromu
ÖE Dallı, NK Girgin, F Kahveci
Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 19 (1), 36-45, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20