Follow
Esma Mıhlayanlar
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of the effect of production process parameters and density of expanded polystyrene insulation boards on mechanical properties and thermal conductivity
E Mıhlayanlar, Ş Dilmaç, A Güner
Materials & Design 29 (2), 344-352, 2008
692008
Yüksek Konut Yapılarında İç Ortam Kalitesinin İncelenmesi.
D AYDIN, E MIHLAYANLAR
Megaron 12 (2), 2017
122017
Yükseköğretim yapılarında isıl konfor şartlarının araştırılması: Mimarlık Fakültesi örneği
E MIHLAYANLAR, S Kartal, ŞY ERTEN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (3), 917-927, 2017
112017
A case study on the impact of building envelope on energy efficiency in high-rise residential buildings
D Aydin, E Mihlayanlar
Architecture, Civil Engineering, Environment 13 (1), 5-18, 2020
92020
Yaşam Döngüsü Sürecinde Yapı Malzemesi Çevre Etkileşimi
İ Yüksek, E Mıhlayanlar
2nd International Sustainable Buildings Symposium, 2015
92015
Konut kullanıcılarının iç ortam konfor koşullarından memnuniyetlerinin tespitine yönelik bir çalışma
İ Yüksek, E Mıhlayanlar, TE Tıkansak
Bina Fiziği Sempozyumu, ss 2141, 2149, 2015
92015
Causes and Effects of Construction Project Delays: A Local Case Study in Edirne City Centre
D Aydin, E Mihlayanlar
Proceedings of the 5th International Project and Construction Management …, 2018
62018
Periyodik Rejimde Yalıtımlı ve Yalıtımsız Betonarme Duvarlarda Yoğuşma Denetimi: Edirne Örneği.
F Umaroğullari, GZ Gedik, E Mihlayanlar
Megaron 6 (1), 2011
62011
Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımdan Bina Enformasyonuna…
E MIHLAYANLAR, G Tachir
Artium 7 (2), 167-179, 2019
52019
Investigation of thermal comfort conditions in higher education facilities: A case study for engineering faculty in edirne
E Mıhlayanlar, S Öztuna, K Büyükakın
TEM J 6, 71-79, 2017
42017
An Investigation For Indoor Environmental Quality In High-Rise Residential Buildings//Yüksek Konut Yapılarında İç Ortam Kalitesinin İncelenmesi
D Aydın, E Mıhlayanlar
Megaron 12 (2), 213, 2017
32017
Aktif Güneş Sistemlerinin Bina Enerji Verimliliği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
M ALTINÖZ, E MIHLAYANLAR
Mimarlık ve Yaşam 4 (2), 323-335, 0
3*
Investigation of Earthquake Behaviour of Construction System and Materials in Traditional Turkish Architecture
S Yardımlı, M Dal, E Mıhlayanlar
ITM Web of Conferences 22, 01034, 2018
22018
Kalker taş duvarlarda sıcaklık ve nem performansının incelenmesi
E MIHLAYANLAR, F UMAROĞULLARI
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 (1), 313-322, 2016
22016
Genleştirilmiş polistiren köpük (EPS) yalıtım levhalarının özelliklerini etkileyen üretim parametrelerinin irdelenmesi
E Mıhlayanlar
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
22005
Construction and Architecture Students Perceptions of Renewable Energy and Determination of Awareness Level of Its Usage
E Mihlayanlar, I Yuksek
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY 19 (2), 901-913, 2018
12018
Eps Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı Duvar Sistemi ile Geleneksel Yapım Sistemlerinde Kullanılan Duvarların Isıl Performanslarının Karşılaştırılması
B Özşahin, MT Cihan, E Mıhlayanlar
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015
12015
Analyzing Energy and Biomimesis Concepts in the Context of Sustainability on Building Envelope
M ALTINÖZ, E MIHLAYANLAR, S YARDIMLI
A+ Arch Design International Journal of Architecture and Design 3 (2), 1-14, 0
1
TÜRKİYE’DE KAMU BİNALARININ DEPREM RİSKİ VE YAPISAL HASAR DURUMLARININ İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ
S OYMAEL, E MIHLAYANLAR, S KARTAL, F UMAROĞULLARI, ...
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 15 (2), 29-40, 2015
2015
Türkiye’de Kamu Binalarının Deprem Riski ve Yapısal Hasar Durumlarının İncelenmesi: Edirne Örneği
S Oymael, E Mıhlayanlar, S Kartal, F Umaroğulları, M Bozacı, S Puyan
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20