Mehmet Inan
Mehmet Inan
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Research on Mathematical Thinking Skills: Mathematical Thinking Skills of Athletes in Individual and Team Sports
H Önal, M Inan, S Bozkurt
Journal of Education and Training Studies 5 (9), 133-139, 2017
172017
3-9 yaş çocukları için uygulamalı hareket eğitimi
M İnan
Özal Matbaacılık, 1998
121998
İlköğretim 4.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Futbol Temel Becerilerinin Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına Göre Öğretiminde Model Bir Uygulama
B Arslantaş, M İnan
7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2008
112008
Dijital Bir Oyunun Hareketli Hale Dönüştürülmesi: Öğrencilerin Uyarlanmış Hareketli Versiyona Verdiği Tepkilerin İncelenmes
M İnan, F Dervent
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 6 (1), 113-132, 2016
10*2016
İlköğretim okulları seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi
İB Akgün, M İnan
9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2010
72010
Uygulamalı Hareket Eğitimi (3 - 9 Yaş Çocukları İçin / Öğretmen El Kitabı)
M İNAN
Morpa, 2002
7*2002
6-12 Yaş Grubu Normal Çocukların “Lincoln Oseretky Motor Gelişim Testine Göre Psikomotor Yeteneklerin Araştırılması”
M İnan
Marmara Üniversitesi (Doktora Tezi) İstanbul, 1996
71996
6-12 yaş grubu normal çocukların Linkoln Oseretzky Motor Gelişim Testi'ne göre psikomotor yeteneklerinin araştırılması
M İnan
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996
71996
6-12 Yaş Grubu Normal Çocukların Lincoln Oseretzky Motor Gelişim Testine Göre Psikomotor Yeteneklerinin Araştırılması
M İnan
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996
71996
Examination of Socialization Level of University Students Engaged in Sports Activities According to Their Locus of Control
BA Mehmet İnan, Cengiz Karagözoğlu, Fatih Dervent
Journal of Education and Training Studies 3 (3), 51-60, 2015
62015
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Eğilimleri ile Sınıf Yönetimi Anlayışları Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi Investigation of the Relevance Between …
M İnan, F Dervent
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 3 (1), 27-34, 2013
6*2013
Metaphorical Conceptualizations of Football Coach through Social Cognitive Theory
Mİ Fatih Dervent
Journal of Education and Training Studies 3 (4), 158-168, 2015
52015
7 Yaş Çocuklarında Hareketli Oyunların Saldırganlık Davranışları Üzerine Etkileri
ÖŞ Mehmet İNAN, Cengiz KARAGÖZOĞLU
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 4 (1), 47-58, 2014
4*2014
Okul Çağında Spor - Çocuğumla Oynuyor, Spor Yapıyorum
M İNAN
Morpa, 2005
42005
Çocuk ve spor:" çocuğum nasıl spor yapmalı?"
M İnan
Morpa Kültür Yayınları Limited Şti., 2004
42004
A Need Analyses For Pilates Educational Training
M İnan, B Özden, M Bal, S Erdem, Ö Yurtbaşı, İ Yüce, K Keskin
Journal of Physical Education and Sports Studies 10 (1), 62-70, 2018
32018
Examining the Differences between the Responses of the Students to a Digital Game and its Active Version According to their Mathematics Grades
BA Mehmet Inan, Fatih Dervent, Bülent Özden
World Journal of Education 5 (5), 71-73, 2015
32015
6 yaş grubu çocuklarda ritmik hareketlerin koordinasyon gelişimine etkisinin incelenmesi
E Güryıl, M İnan
Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2011
32011
6-9 Yaş Çocukların Hareket Gelişimleri ile Akıl Yürütme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M İnan, O Aydın, H Bilgin Aydın
3. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 2000
3*2000
Spor Paydaşlarının Fairplay Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
M İnan, F Dervent, B Karadağ
Spor Bilimleri Dergisi 30 (2), 85-95, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20