Follow
ŞEBNEM KOLTAN YILMAZ
ŞEBNEM KOLTAN YILMAZ
Verified email at inonu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Veri Madenciliği: Karar Ağacı Algoritmaları ve İMKB Verileri Üzerine Bir Uygulama
AS Albayrak, SK Yilmaz
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2009
213*2009
Kümeleme Analizi ve Pazarlamada Kullanımı
Ş Koltan Yılmaz, S Patır
Akademik Yaklaşımlar 2 (1), 91-113, 2011
49*2011
Veri Madenciliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği
ŞK Yılmaz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal …, 2008
18*2008
İnsan Kaynağı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri: Etkileşimli Beklenti Düzeyi Yaklaşımı
G Ofluoğlu, O Büyükyılmaz, Ş Koltan
Kamu-iş 9, 12-20, 2006
182006
Türkiye’deki Lojistik Köyler ve Seçimine Etki Eden Unsurlar
M Yücel, ŞK YILMAZ
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 10 (1), 72-89, 2019
132019
Entropi Tabanlı ELECTRE TRI ve K-Ortalamalar Yöntemleriyle Ülkelerin Refah Düzeyine Göre Değerlendirilmesi
S ŞENER, ŞK YILMAZ
Akdeniz İİBF Dergisi 21 (2), 191-209, 2021
82021
Analysis of the countries according to the prosperity level with data mining
ŞK Yılmaz, S Şener
Alphanumeric Journal 10 (2), 85-104, 2022
22022
Big Data and Big Data Applications in The World
Ş Koltan Yılmaz
5TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, 2019
22019
Uzaktan Algılanmış Veriler Ve Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi Kullanarak Kentsel Yayılmanın Modellenmesi Malatya Örneği
S Cengiz, S Görmüş Cengiz, Ş Koltan Yılmaz, B Yılmaz
GEOMED. 4th International Geography Symposium, 2016
22016
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Elektronik İşletme Uygulamaları: Bartın Örneği
Ş Koltan
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (3), 95-108, 2007
22007
Türkiye’de Büyük Veri İle Değer Yaratan İşletmeler: Özel Sektör Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
Ş Koltan Yılmaz
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi 5 (1 …, 2021
1*2021
Modeling of Urban Sprawl Using Remote Sensing Data and Multinomial LogisticRegression Analysis: A Case Study of Malatya, Turkey,
S Cengiz, S Görmüş Cengiz, Ş Koltan Yılmaz, B Yılmaz
Science, Ecology and Engineering Research inthe Globalizing World, 204 -218, 2018
12018
Analysis of awareness of academicians and graduate students about digital product copyrights with chi-squared automatic interaction detector
Ş KOLTAN YILMAZ, A Deveci Topal
Education and Information Technologies 27 (9), 12743-12771, 2022
2022
ANALYSIS OF THE INFORMATION SEARCH AND COMMITMENT STRATEGIES ON THE WEB WITH DATA MINING
AD TOPAL, ŞK YILMAZ
Interpretive Research Humanities and Social Sciences, 105, 2022
2022
Doğrusal Vektör Kuantizasyon Modeli Kullanılarak Yapay Sinir Ağlarıyla Beton Basınç Dayanımı Kontrol Şemalarında Örüntü Tanıma
ŞK YILMAZ, MM YÜCEL
Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, 1-15, 2022
2022
Dünya’da Kadınların Yaşayabileceği En İyi ve En Kötü Ülkelerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Belirlenmesi
S Şener, Ş Koltan Yılmaz
İktisatta ve İşletmede Seçme Konular II, 309-333, 2022
2022
Determining The Best and The Worst Countries Women Can Live in The World With Multi-Criteria Decision- Making Methods
S Şener, Ş Koltan Yılmaz
WORLD WOMEN CONFERENCE-IV Mata Sundri College for Women, University Of Delhi, 2022
2022
Evaluating The Local Rural Development and Rural Tourism Interaction in Turkey: Case Study of Arapgir, Malatya
S GÖRMÜŞ, ŞK YILMAZ, S CENGİZ, B YILMAZ
Recent Academic Studies in Sciences, 90, 2021
2021
Girişimcilikte Üretim Yönetimi
Ş Koltan Yılmaz
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, 253 -298, 2021
2021
Yapay Zeka Model Tasarımı
Ş Koltan Yılmaz
Yapay Zeka:Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar, 93 -123, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20