Takip et
Üzeyir SÜĞÜMLÜ
Üzeyir SÜĞÜMLÜ
odu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dil bilgisi öğretiminde senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının etkililiği: Kelime türleri örneği
H Yaman, Ü Süğümlü
Dil dergisi, 56-73, 2009
66*2009
A case study on teaching Turkish through distance education
Ü Süğümlü
International Journal of Psychology and Educational Studies 8 (1), 174-190, 2021
352021
Relationship between writing motivation levels and writing skills among secondary school students
Ü Süğümlü, HH Mutlu, E Çinpolat
International Electronic Journal of Elementary Education 11 (5), 487-492, 2019
342019
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI
H YAMAN, Ü SÜĞÜMLÜ
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (1), 291-306, 2010
302010
İKNA EDİCİ YAZMA VE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA (AVUSTRALYA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS MATERYALLERİ ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ)
A Okur, G GÖÇEN ÖZDEMİREL, Ü Süğümlü
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (21), 167-197, 2013
272013
Yazma becerisinde öğrenci özerkliğinin yazmaya yönelik tutum ve motivasyonla ilişkisi: Bir eylem araştırması
Ü Süğümlü
International Journal of Language Academy 7 (5), 383-422, 2017
242017
İkna edici konuşma ve karşılaştırmalı bir araştırma (Avustralya ana dili öğretimi ders materyalleri ve Türkçe örneği)
A Okur, Ü Süğümlü, G Göçen
Turkish Studies 8 (8), 951-970, 2013
18*2013
Ortaokul öğrencilerinin yazma çalışmalarındaki yazım ve noktalama hatalarının belirlenmesi
Ü Süğümlü
Ana Dili Eğitimi Dergisi 8 (2), 528-542, 2020
142020
Dilde sadeleşme ve dil akademisi tartışmaları: Türk Dili Dergisi (1976)
M Özdemir, Ü Süğümlü
Electronic Turkish Studies 8 (9), 2013
142013
An Action Research on the Improvement of Writing Skill in Teacher Training
Ü SÜĞÜMLÜ
EDUCATIONAL POLICY ANALYSIS AND STRATEGIC RESEARCH, 137, 2020
102020
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) TEMELİNDE HAZIRLANAN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
HH MUTLU, Ü SÜĞÜMLÜ, E ÇİNPOLAT
Milli Eğitim Dergisi 48 (224), 101-121, 2019
102019
Ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metin türleri ile kalıplaşmış söz varlığı ilişkisi
Ü Süğümlü, A ERASLAN
Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (3), 630-646, 2019
102019
Yazma özerkliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Tekşan, Ü Süğümlü
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7 (4), 2591-2607, 2018
102018
Türkülerin Türkçe eğitiminde kullanılabilirliği
K Tekşan, Ü Süğümlü
Sakarya University Journal of Education 8 (4), 286-299, 2018
10*2018
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANILMASI VE KULLANILMAMASINA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
Ü SÜĞÜMLÜ, HH MUTLU, E ÇİNPOLAT
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (4), 1667-1681, 2019
92019
Çocukluk döneminde okuma
T Demirtaş, Ü Süğümlü
Yaşam Boyu Okuma Eğitimi, 2013
9*2013
The Use of Web 2.0 Tools in Mother-Tongue Instruction: Teachers' Experiences.
Ü Süğümlü, S Aslan
International Journal of Education and Literacy Studies 10 (1), 124-137, 2022
82022
DİNLEME/İZLEME STRATEJİLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: PROGRAM VE DERS KİTAPLARI
Ü SÜĞÜMLÜ, SN YÜCE
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (23), 202-215, 2020
82020
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde reklam filmlerinin farklı beceri ve seviyelerde kullanımı
HH Mutlu, Ü Süğümlü
Electronic Turkish Studies 13 (27), 2018
82018
Öğrenci özerkliği kavramı üzerine kuramsal bir çalışma
Ü Süğümlü
International Journal of Languages' Education and Teaching 5 (1), 690-708, 2017
8*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20