Follow
mustafa sabri kovancı
mustafa sabri kovancı
Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
‘Young saplings on fire’newly graduated nurses in the COVID‐19 pandemic: A qualitative study
MS Kovancı, A Atlı Özbaş
Journal of nursing management 30 (1), 15-24, 2022
292022
Moral distress in oncology nurses: A qualitative study
AA Özbaş, MS Kovanci, AH Köken
European Journal of Oncology Nursing 54, 102038, 2021
162021
The Experience of Moral Distress by Chief Nurse Officers during the COVID‐19 Pandemic: A Descriptive Phenomenological Study
A Atli Özbaş, MS Kovanci
Journal of Nursing Management, 2022
112022
Examining the effect of moral resilience on moral distress
MS Kovanci, A Atli Özbaş
Nursing ethics 30 (7-8), 1156-1170, 2023
92023
Culturally-sensitive moral distress experiences of intensive care nurses: A scoping review
MS Kovanci, I Akyar
Nursing ethics 29 (6), 1476-1490, 2022
92022
Ahlaki Cesaret: Tanımı, Ahlaki Sıkıntı ve Ahlaki Duyarlılık ile İlişkisi ve Geliştirilmesi
MS Kovancı, D Hiçdurmaz
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (1), 96-102, 2021
72021
Pediatri hemşireleri için moral distres revize-ölçeği Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışması
MS Kovanci
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020
62020
Psikiyatri hizmetleri ve moral distres
MS Kovancı, AA Özbaş
Klinik Psikiyatri Dergisi 22 (3), 2019
32019
First death experiences of newly graduated nurses: A qualitative phenomenological study
S Öcalan, MS Kovancı, F Uslu Sahan, L Özdemir
Death Studies, 2023
22023
Experience and views of nurses on nursing services and personal protective equipment in Covid‐19 pandemic the case of Turkey: A cross‐sectional study
S Şenol Çelik, A Atli Özbaş, MS Kovancı, H Savaş, Y Çelik
Journal of Nursing Management 30 (5), 1136-1146, 2022
22022
“For Years I lived in a Cage. Now the Cage Is Open and I Am Just Learning to Fly.” Perspectives of Cancer Survivors on Psychological Resilience
YS Üzar-Özçetin, MS Kovanci
Cancer Nursing 45 (4), 297-305, 2022
22022
The relationship between moral distress, individual and professional values in oncology nurses: A structural equation study
AA Özbaş, MS Kovanci, S Yilmaz
Palliative & Supportive Care 22 (1), 80-87, 2024
12024
Psikiyatri hemşireleri için moral distres ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
MS Kovancı, AA Özbaş
Klinik Psikiyatri Dergisi 23 (4), 486-494, 2020
12020
Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları ve Değişime Gösterdikleri Direnç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M Kovancı, Y İnandı, M Fakiroğlu
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 6 (3), 296-307, 2020
12020
Validity and reliability study of Turkish form of moral distress scale for psychiatric (tur)
MS Kovancı, A Atlı Özbaş
Journal of Clinical Psychiatry 23 (4), 486-494, 2020
1*2020
Psychiatry services and moral distress (tur)
MS Kovancı, A Atlı Özbaş
TURKISH JOURNAL CLINICAL PSYCHIATRY 22 (3), 355-363, 0
1
Hemşirelik Öğrencileri İçin Yaşam Sonu ve Ölüm Sonrası Öz Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MS Kovancı, A Bilgin, S Öcalan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi 6 (1), 1-8, 2024
2024
Moral distress and moral sensitivity in clinical nurses
MS Kovanci, A Atli Özbaş
Research in Nursing & Health, 2023
2023
“Working in the emergency department is not a job; it's like a war” A narrative inquiry and interpretive phenomenology of the violence experienced by emergency nurses in Turkey
A Bilgin, MS Kovanci, S Öcalan
International journal of nursing practice, e13225, 2023
2023
A structural equation modeling analysis of the effects of nurses' spirituality and spiritual care on professional quality of life
S Ocalan, A Bilgin, MS Kovanci
Nursing & Health Sciences 25 (4), 646-653, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20