Follow
İbrahim Demirci
Title
Cited by
Cited by
Year
Koronavirüs salgınının psikolojik yansımaları ve salgınla başa çıkma
O Hatun, AN Dicle, İ Demirci
Turkish Studies 15 (4), 531-554, 2020
136*2020
Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, depresyon ve anksiyete belirtileriyle ilişkisinin değerlendirilmesi
İ Demirci
Anadolu Psikiyatri Dergisi 20 (Ek sayı 1), 15-22, 2019
122*2019
Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği
İ Demirci, H Ekşi, D Dinçer, S Kardaş
The Journal of Happiness & Well-Being 5 (1), 60-77, 2017
119*2017
Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being.
İ Demirci, H Eksi
Educational Sciences: Theory and Practice 18 (2), 279-330, 2018
1082018
Ergenler İçin Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: EPOCH Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerliği ve Güvenirliği
İ Demirci, F Ekşi
Gençlik Araştırmaları Dergisi 3 (3), 9-30, 2015
1072015
Kendini Bilme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İ Demirci, AH Şar
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and …, 2017
652017
Huzurlu ve mutlu yaşamın değerler ve karakter güçleri bağlamında karma bir araştırmayla incelenmesi
İ Demirci
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2017
652017
Büyüklenmeci Narsisizmin İki Farklı Yüzü: Narsistik Hayranlık ve Rekabetin Mutlulukla İlişkisi
İ Demirci, E Füsun
Eğitim Bilimleri Dergisi 46 (46), 37-58, 2017
622017
The Short form of the Scales of Psychological Well-being (SPWB-42): The validity and reliability of the Turkish version
A Akın, İ Demirci, E Yildiz, E Gediksiz, N Eroglu
International Counselling and Education Conference, 3-5, 2012
582012
Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu'nun Geçerliği ve Güvenirliği.
İ Demirci, A Akın
Journal of Faculty of Educational Sciences 48 (1), 2015
49*2015
School engagement and well-being in adolescents: Mediating roles of hope and social competence
I Demirci
Child Indicators Research 13 (5), 1573-1595, 2020
462020
Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulamasının 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısına etkisi
İ Demirci, S Erden
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 43 …, 2016
442016
Character strengths and psychological vulnerability: The mediating role of resilience
İ Demirci, H Ekşi, F Ekşi, Ç Kaya
Current Psychology 40, 5626–5636, 2021
392021
Öğretmen adaylarının öz bilgi ve psikolojik iyi olma düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
İ Demirci
PQDT-Global, 2012
352012
The Validity and Reliability of Turkish Version of Fear of Happiness Scale
İ Demirci, H Ekşi, S Kardaş, D Dinçer
Kastamonu Education Journal 24 (4), 2057-2072, 2016
322016
Revize edilmiş sınav kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Akın, İ Demirci, S Arslan
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 11 (21), 103-118, 2012
32*2012
Narcissism, Life Satisfaction, and Harmony: The Mediating Role of Self-Esteem and Self-Compassion
İ Demirci, H Ekşi, E Füsun
Eurasian Journal of Educational Research, 159-178, 2019
272019
Turkish version of the Facebook addiction scale
A Akin, İ Demirci, U Akin, H Ocakci, C Akdeniz, ZS Akbas
13th European Congress of Psychology (ECP 2013), 9-12, 2013
232013
Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Aile Değerleri
H Ekşi, İ Demirci, C Yıldız, F Ekşi
Değerler Eğitimi Dergisi 13 (29), 41-48, 2015
212015
Problematic Technology Use and Well-Being in Adolescence: The Personal and Relational Effects of Technology
F Ekşi, İ Demirci, H Tanyeri
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2020
202020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20