Follow
Dr. Yeşim SÜRMELİOĞLU
Title
Cited by
Cited by
Year
An examination of digital footprint awareness and digital experiences of higher education students
Y Surmelioglu, SS Seferoglu
632019
Öğretimde Tasarım Odaklı Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi
Y Sürmelioğlu, M Erdem
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 18 (39), 223-254, 2021
42021
Yükseköğretim öğrencilerinin dijital ayakizi farkındalık ve yaşantılarının incelenmesi
Y Sürmelioğlu, SS Seferoğlu
World Journal on Educational Technology: Current Issue 11 (1), 48-64, 2019
42019
Measurement of teachers’ self-efficacy and outcome expectations for technology integration in education
S PERKMEN, Y SÜRMELİOĞLU
TOJET, 2016
42016
Harmanlanmış Öğrenmenin Gerçekleştirildiği Çevrim-içi Öğrenme Araçlarına Yönelik Bir İnceleme
Y Sürmelioğlu, SS Seferoğlu
Eğitim, Gençlik ve Gelecek / Education, Youth and Future, 497-509, 2018
22018
TASARIM ODAKLI DÜŞÜNMENİN GELİŞİMİ İÇİN ÇEVRİMİÇİ PROJE TABANLI BİR ÖĞRETİMİN TASARIMI VE ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Y Sürmelioğlu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021
12021
ÖĞRETİMDE DİJİTAL ANİMASYON TASARIM SÜRECİ
Y Sürmelioğlu
Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, 31-44, 2023
2023
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN SİNOP YERLİ MALI POSTERİ
E Çelem, Y Sürmelioğlu
Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu, 285-290, 2022
2022
Mars'ta İlk Koloni Tasarımı
Y Duran, E Eker, E Alıç, A Yıldırım, E Türkseven, U Güzel, Y Sürmelioğlu
1.ULUSAL EĞİTİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI KONGRESİ, 290-313, 2021
2021
World Journal on Educational Technology: Current Issues
Y Surmelioglu, SS Seferoglu
World 11 (1), 48-64, 2019
2019
Varyans ve serbest derecesi konusunun bilgisayar destekli öğretimi
Y Sürmelioğlu, S Perkmen
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
2016
TEACHING VARIANCE AND DEGREE OF FREEDOM THROUGH COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION
S PERKMEN, Y SÜRMELIOĞLU
International Journal on New Trends in Education & their Implications …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12