Aykut ARSLAN
Aykut ARSLAN
Assoc.Prof. of Business and Strategic Management, Pirireis University
pirireis.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Moderated Influence of Ethical Leadership, Via Meaningful Work, on Followers’ Engagement, Organizational Identification, and Envy
NC Ozgur Demirtas , Sean T. Hannah, Kubilay Gok, Aykut Arslan
Journal of Business Ethics, 1-17, 2015
110*2015
Theory X and theory Y type leadership behavior and its impact on organizational performance: Small business owners in the Şishane Lighting and Chandelier District
A Arslan, S Staub
Procedia-social and behavioral sciences 75, 102-111, 2013
772013
KUSAK TEORISI VE IÇGIRISIMCILIK ÜZERINE BIR ARASTIRMA
A Arslan, S Staub
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2015
582015
Cross-cultural analysis of European e-government adoption
A Arslan
World Applied Sciences Journal 7 (9), 2009
552009
A strategic influence of corporate social responsibility on meaningful work and organizational identification, via perceptions of ethical leadership
AAAA Arslanb, Ö Demirtaşc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 259-268, 2016
522016
You May Not Reap What You Sow: How Employees’ Moral Awareness Minimizes Ethical Leadership’s Positive Impact on Workplace Deviance
KGJJSWHBODAAJEAIOA Yigit
Journal of Business Ethics, 2017
432017
Kriz yönetiminde liderlik
A Arslan
Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN, 179-190, 2009
292009
Human Sciences
A Arslan
28*2008
İŞGÖREN SESLİLİĞİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI ÇALIŞMASI
A Arslan, S Yener
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (1), 173-191, 2016
222016
Turkish local e-governments: A longitudinal study
A Arslan
the procedings of the 7th European conference on e-Government (ECEG 2007), 31, 2007
202007
Boosting total relationship marketing
A Arslan
Electronic Journal of Social Sciences, Forthcoming, 2008
102008
Innovative Management Practices and Their Impact on the Local E-Government Performance: The Turkish Provincial Municipalities
A Arslan
African Journal of Business Management 5 (24), 2011
92011
Temel benlik değerlendirmeleri-girişimci kişilik ilişkisinde ençoklamacı karar verme yaklaşımının aracı değişken rolü: Konya örneği
A Arslan, S Yener
İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (3), 283-310, 2015
82015
Türk Belediyelerinde M-Devlet Hizmeti Uygulamaları (M-Government Service Provisions Among Turkish Local Governments)
A Arslan
Journal of Internet Applications and Management 3 (2), 5-26, 2012
82012
A strategic orientation model for the Turkish local E-governments
A Arslan
1st International Conference on eGovernment and eGovernance" of TURKSAT …, 2009
82009
Leadership in Crisis Management (Kriz Yönetiminde Liderlik)
A Arslan
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2009
5*2009
Okul Yöneticilerinin Güdüleyici Dili ve Öğretmen Örtük Bilgi Paylaşımı İlişkisinde İşgören Sesliliğinin Aracı Rolü ve Psikolojik Rahatlık Algısının Düzenleyici Rolü. 16
A Arslan, S Yener
İstanbul Üniversitesi İşletme Kongresi, 26-29, 2016
42016
Meta-Analysis Of The Variables That Predict The Organizational Commitment Of Teachers In Turkey
A Arslan, N Yıldız
Journal of Theory and Practice in Education 11 (4), 1330-1335, 2015
4*2015
The mediating role of temperament and character on the relationship between mindfulness and entrepreneurial personality
S Yener, A Arslan, Ö Demirtaş
JEEMS Journal of East European Management Studies 23 (3), 404-425, 2018
32018
Bireysel girişimcilik ve düzenleyici odaklar kuramı ilişkisinde çevresel belirsizliğin düzenleyici rolü: emlak sektöründe bir araştırma
A Arslan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik …, 2015
32015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20