Takip et
Hakan Yekbaş
Hakan Yekbaş
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sehî Bey Divânı
H Yekbaş
Mountion, 2020
562020
Metin şerhi geleneği çerçevesinde şârihlerin Dîvân şiirine yaklaşımları
H Yekbaş
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 189-217, 2008
242008
DİVAN ŞAİRİNİN PENCERESİNDEN ACEM ŞAİRLERİ.
H Yekbaş
Electronic Turkish Studies 4 (2), 2009
232009
Zâtî Divanında Halk İnanışları
H Yekbaş
Turkish Studies 4 (2), 1117-1157, 2009
182009
Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf ve Râşih'in Ashâb-ı Kehf Mesnevisi
H Yekbaş, Râşih
Kitabevi Yayınları, 2013
172013
DİVAN ŞİİRİNDE YUNANÎ ŞAHSİYETLER.
H Yekbaş
Journal of International Social Research 3 (15), 2010
172010
DİVAN ŞAİRİNİN SESSİZ VE GİZLİ ANLATIMI: MUVAŞŞAH.
H Yekbaş
Electronic Turkish Studies 7 (3), 2012
152012
Klasik Türk şiirinde bazı halk inanışları
H Yekbaş
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (1), 155-184, 2010
142010
MAHALLÎLEŞME VE ŞEYHÜLİSLAM YAHYA.
H Yekbaş
Electronic Turkish Studies 4 (5), 2009
142009
Divan Şiirinde Kur’ân
H Yekbaş
İSTEM, 199-232, 2010
112010
Türk Edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Fâtıma Mevlidleri
H Yekbaş
Asitan Kitap, 2012
9*2012
Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak
H Yekbaş
Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2012
92012
Malatyalı Necâtî ve şehir methiyeleri
H Yekbaş
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 15, 377-401, 2015
82015
Sebzî Dîvânı
H Yekbaş
Akçağ Yayınevi, 2016
72016
Sarıhatipzâdelerden Numan Sâbit Efendi ve Bilinmeyen Miraciyesi
H Yekbaş
Alim Yıldız, Buruciye Yay, 233-271, 2011
72011
Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzî Efendi’nin Regâibiyyesi
H Yekbaş
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 17 (42), 69-95, 2010
72010
Türk Edebiyatında Hz
H Yekbaş
Ali ve Hz. Fâtıma Mevlidleri. Ankara: Asitan Kitap, 2012
62012
Hüdâyî-i Kadîm dîvânı (edisyon kritik-metin-inceleme)
H Yekbaş
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal …, 2005
52005
Fihrist-i Makâmât Ahmed Avni Konuk’a Mı Aittir?
H Yekbaş
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 31, 205-238, 2014
42014
Hasan Tevfîk Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair Risalesi
H Yekbaş
Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ, 107-108, 2010
42010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20