Follow
Hakan Yekbaş
Title
Cited by
Cited by
Year
Sehî Bey Dîvânı
H Yekbaş
Mountion, 2020
832020
Metin şerhi geleneği çerçevesinde şârihlerin divan şiirine yaklaşımları
H Yekbaş
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 189-217, 2008
332008
DİVAN ŞİİRİNDE YUNANÎ ŞAHSİYETLER.
H Yekbaş
Journal of International Social Research 3 (15), 2010
322010
DİVAN ŞAİRİNİN PENCERESİNDEN ACEM ŞAİRLERİ.
H Yekbaş
Electronic Turkish Studies 4 (2), 2009
302009
Klasik Türk şiirinde bazı halk inanışları
H Yekbaş
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (1), 155-184, 2010
252010
DİVAN ŞAİRİNİN SESSİZ VE GİZLİ ANLATIMI: MUVAŞŞAH.
H Yekbaş
Electronic Turkish Studies 7 (3), 2012
222012
Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf ve Râşih'in Ashâb-ı Kehf Mesnevisi
H Yekbaş, Râşih
Kitabevi Yayınları, 2013
212013
Zâtî Divanında Halk İnanışları
H Yekbaş
Turkish Studies 4 (2), 1117-1157, 2009
202009
MAHALLÎLEŞME VE ŞEYHÜLİSLAM YAHYA.
H Yekbaş
Electronic Turkish Studies 4 (5), 2009
182009
Malatyalı Necâtî ve şehir methiyeleri
H Yekbaş
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 15 (15), 377-401, 2015
142015
Klasik Türk şiirinde regâibiyye ve Mehmed Fevzî Efendi’nin regâibiyyesi
H Yekbaş
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 17 (42), 69-95, 2010
142010
Divan Şiirinde Kur’ân
H Yekbaş
İstem, 199-232, 2010
142010
Türk Edebiyatında Hz
H Yekbaş
Ali ve Hz. Fâtıma Mevlidleri. Ankara: Asitan Kitap, 2012
132012
Türk Edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Fâtıma Mevlidleri
H Yekbaş
Asitan Kitap, 2012
132012
Ramazanı divan şiiri metinlerinden okumak
H Yekbaş
Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2012
122012
Hüdây-i Kadîm Dîvânı (edisyon kritik-metin-inceleme)
H Yekbaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
112005
Vecdî, Abdülbâkî
H Yekbaş
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2014
102014
Sebzî Dîvânı
H Yekbaş
Akçağ Yayınevi, 2016
92016
Sarıhatipzâdelerden Numan Sâbit Efendi ve Bilinmeyen Miraciyesi
H Yekbaş
Alim Yıldız, Buruciye Yay, 233-271, 2011
92011
Sebzî Divanı (inceleme-tenkitli metin)
H Yekbaş
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
82011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20