Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cihan
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cihan
Hakkari Üniversitesi
hakkari.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Numerical and experimental investigation of the effect of biodiesel/diesel fuel on combustion characteristics in CI engine
İ Temizer, Ö Cihan, B Eskici
Fuel 270, 117523, 2020
92020
Evaluation of heat release and combustion analysis in spark ignition Wankel and reciprocating engine
Ö Cihan, HE Doğan, OA Kutlar, A Demirci, M Javadzadehkalkhoran
Fuel 261, 116479, 2020
92020
Analysis of different combustion chamber geometries using hydrogen/diesel fuel in a diesel engine
İ Temizer, Ö Cihan
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 43 …, 2021
62021
Experimental and numerical investigation of the Wankel engine and skip cycle system
Ö Cihan
Doctoral thesis, Istanbul Technical University, Institute of Science and …, 2017
62017
The effect of different intake port geometries of a single - rotor Wankel engine on performance and emissions at part-load conditions
AD Osman Akın Kutlar, Ömer Cihan, Hüseyin Emre Doğan
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 33 …, 2018
5*2018
Investigation of the effect of rare earth doped La2Zr2O7 based thermal barrier coating on performance and combustion characteristics of DI diesel engine
Ö Cihan, İ Temizer, MG Gök, M Karabaş
Surface and Coatings Technology 403, 126437, 2020
32020
Conversion of Two Rotor Wankel Rotary Engine to Single Rotor Experimental Engine and Preliminary Results
Ö Cihan, M Javadzadehkalkhoran, HE Doğan, A Demirci, OA Kutlar
International Journal of Advances on Automotive and Technology 1 (4), 198-206, 2017
22017
Conversion of Two Rotor Wankel Rotary Engine to Single Rotor Experimental Engine and Preliminary Results
Ö Cihan, M Javadzadehkalkhoran, HE Doğan, A Demirci, OA Kutlar
International Journal of Advances on Automotive and Technology, 2017
22017
Katkılı La2Zr2O7 Esaslı Seramiklerin Termal Bariyer Kaplama Olarak Kaplanabilirliğinin Araştırılması
MG GÖK, Ö CİHAN, M KARABAŞ, İ TEMİZER
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (1), 456-464, 2020
12020
Stress analysis of a Wankel engine eccentric shaft under varied thermal conditions
Ö Cihan, M Bulut, OA Kutlar
Materials Testing 61 (12), 1157-1164, 2019
12019
Investigation of combustion and emission in a DI diesel engine fueled with hydrogen-biodiesel blends
Ö CİHAN, İ TEMİZER
International Journal of Automotive Engineering and Technologies 8 (4), 150-164, 2019
12019
Wankel motoru ve cevrim atlatma sisteminin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi
Ö Cihan
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
12017
Termoelektrik Teknolojisinin Taşıt Sistemleri Üzerindeki Etkileri
ÖC İlker Temizer, Cumali İlkılıç, Burak Tanyeri
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 1 (2), 199 - 209, 2012
1*2012
Termoelektrik Teknolojisinin Taşıt Sistemleri Üzerindeki Etkileri
İ Temizer, C İlkılıç, B Tanyeri, Ö Cihan
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012
12012
EFFECTS OF IGNITION ADVANCE ON COMBUSTION, FUEL CONSUMPTION AND EMISSION AT 13B WANKEL ENGINE
Ö CİHAN, OA KUTLAR, A DEMİRCİ, HE DOĞAN
Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (2), 291-299, 0
1
A Comparative Fatigue Analysis of GFRP, CFRP and Structural Steel for Connecting Rod Using ANSYS
Ö Cihan, M Bulut
International Polymer Processing 36 (2), 144-155, 2021
2021
Effect of Leading and Trailing Spark Plugs on Combustion, Fuel Consumption and Exhaust Emission in a Wankel Engine
Ö Cihan, OA Kutlar
Arabian Journal for Science and Engineering, 1-12, 2021
2021
Modelling A Single-Rotor Wankel Engine Performance With Artificial Neural Network At Middle Speed Range
Mİ ÖZMEN, Ö CİHAN, A KUTLAR, OA ÖZSOYSAL, C Baykara
International Journal of Automotive Science and Technology 4 (3), 155-163, 2020
2020
Dört-Zamanlı Wankel Motorunun Performansı İle İki-Zamanlı Çalışma Prensibinin Kuramsal ve Deneysel Olarak Araştırılması
OA Kutlar, Ö Cihan, ÖO Taşkıran, AT Çalık, C Baykara, H Arslan, ...
TÜBİTAK, 2019
2019
Tek rotorlu bir wankel motorunda farklı emme penceresi geometrilerinin performans ve emisyonlara etkisi
OA Kutlar, Ö Cihan, HE Doğan, A Demirci
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 33 (3), 809-820, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20