semiha kılıçaslan
semiha kılıçaslan
Malatya Turgut Ozal University
ozal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere kuramsal bir yaklaşım
S Kılıçaslan
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
452010
Mobbingin örgütsel sinizm üzerine etkisi hemşireler üzerinde bir uygulama
S KILIÇASLAN, K Aslı
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9-25, 2017
162017
Örgütsel çatışma yönetiminde duygusal zekanın etkisini incelemeye yönelik kuramsal bir araştırma
S Kılıçaslan
Electronic Journal of Vocational Colleges 4 (3), 264-274, 2014
14*2014
REKABETÇİ STRATEJİLERİN BAŞARISINDA, BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL ATİKLİĞİN ETKİSİ.
G Budak, D Güleryüz, I Türkyilmaz, S Kiliçaslan
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 14 (26), 2011
42011
PERSONEL GÜÇLENDİRME İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KAMU KURUMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
S KILIÇASLAN, K Aslı
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 10 (1), 57-71, 2018
3*2018
DUYGUSAL EMEK İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA.
S KILIÇASLAN
Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi 10 (23), 2019
22019
BİST’E KAYITLI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL PERFORMANSININ CRITIC VE ORESTE YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ.
H BAĞCI, S KILIÇASLAN
Firat University Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 30 (1), 2020
2020
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİYE KATKISI
MK Dursun, A Kaya, S Kiliçaslan
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (34), 23, 2017
2017
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İş Verimliliği Üzerine Etkisi
S KILIÇASLAN
KÜRESEL SİYASETTE YENİ YÖNELİMLER, 121, 2017
2017
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
S KILIÇASLAN
İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 6 (1 …, 0
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA
S KILIÇASLAN
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 4 (3), 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11