Sevda Kuşkaya
Sevda Kuşkaya
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable development?
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut, S Kuşkaya
Renewable and Sustainable Energy Reviews 71, 830-845, 2017
802017
Sosyal Pazarlama Aracı Olarak Kamu Spotlarının Birey Davranışları Üzerindeki Etkileri: Parametrik Olmayan İstatistiksel Bir Analiz
P Gençoğlu, HH Bağlıtaş, S Kuşkaya
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (48), 622-629, 2017
72017
A revisited renewable consumption-growth nexus: A continuous wavelet approach through disaggregated data
F Bilgili, S Kuşkaya, N Toğuç, E Muğaloğlu, E Koçak, Ü Bulut, HH Bağlıtaş
Renewable and Sustainable Energy Reviews 107, 1-19, 2019
32019
The wind energy-greenhouse gas nexus: The wavelet-partial wavelet coherence model approach
S Kuşkaya, F Bilgili
Journal of Cleaner Production 245, 118872, 2020
2020
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımının Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli Yaklaşımı
S Kuşkaya, F Bilgili
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (4), 39-60, 2019
2019
Does waste energy usage mitigate the CO2 emissions? A time-frequency domain analysis
F Bilgili, S Kuşkaya, F Ünlü, P Gençoğlu
Environmental Science and Pollution Research, 1-18, 2019
2019
Most Up-to-Date Methodologic Approaches: Evidence from the Wavelet Coherence Approach
F Bilgili, E Muğaloğlu, S Kuşkaya, HH Bağlıtaş, P Gençoğlu
Environmental Kuznets Curve (EKC), 115-139, 2019
2019
Re-examining the Environmental Kuznets Curve through continuous wavelet coherence approach
F Bilgili, E Muğaloğlu, S Kuşkaya, HH Bağlıtaş, P Gençoğlu
Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manual, 1-20, 2019
2019
Yenilenebilir Enerji Tüketimi: Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması
S Kuşkaya, P Gençoğlu
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (44), 552-566, 2017
2017
Türkiye’de Sağlığın Eğitim Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yöntemi ile Bir Değerlendirilme
P Gençoğlu, S Kuşkaya
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 5 (4), 1-11, 2017
2017
OECD Ülkelerinin 1995-2015 Yılları İtibariyle Sera Gazı Salınımları Açısından Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz
S Kuşkaya, P Gençoğlu
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences …, 2017
2017
Küresel Cinsiyet Uçurumu (Global Gender Gap) Açısından Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinin Değerlendirilmesi: İstatistiksel Bir Analiz
P Gençoğlu, S Kuşkaya
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (46), 696-705, 2016
2016
The impact of biomass, geothermal and hydroelectric energy consumption on industrial production: A threshold cointegration model with regime shifts
F Bilgili, İ Doğan, N H Tülüce, S Kuşkaya
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13