Sevda Kuşkaya
Sevda Kuşkaya
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable development?
F Bilgili, E Koçak, Ü Bulut, S Kuşkaya
Renewable and Sustainable Energy Reviews 71, 830-845, 2017
1572017
The wind energy-greenhouse gas nexus: The wavelet-partial wavelet coherence model approach
S Kuşkaya, F Bilgili
Journal of Cleaner Production 245, 118872, 2020
172020
Sosyal Pazarlama Aracı Olarak Kamu Spotlarının Birey Davranışları Üzerindeki Etkileri: Parametrik Olmayan İstatistiksel Bir Analiz
P Gençoğlu, HH Bağlıtaş, S Kuşkaya
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (48), 622-629, 2017
15*2017
A revisited renewable consumption-growth nexus: A continuous wavelet approach through disaggregated data
F Bilgili, S Kuşkaya, N Toğuç, E Muğaloğlu, E Kocak, Ü Bulut, HH Bağlıtaş
Renewable and Sustainable Energy Reviews 107, 1-19, 2019
112019
Does waste energy usage mitigate the CO 2 emissions? A time-frequency domain analysis
F Bilgili, S Kuşkaya, F Ünlü, P Gençoğlu
Environmental Science and Pollution Research 27 (5), 5056-5073, 2020
82020
OECD Ülkelerinin 1995-2015 Yılları İtibariyle Sera Gazı Salınımları Açısından Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz
S Kuşkaya, P Gençoğlu
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences …, 2017
6*2017
Küresel Cinsiyet Uçurumu (Global Gender Gap) Açısından Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinin Değerlendirilmesi: İstatistiksel Bir Analiz
P Gençoğlu, S Kuşkaya
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (46), 696-705, 2016
5*2016
Estimation of the co-movements between biofuel production and food prices: A wavelet-based analysis
F Bilgili, E Koçak, S Kuşkaya, Ü Bulut
Energy 213, 118777, 2020
22020
The co-movements between geothermal energy usage and CO 2 emissions through high and low frequency cycles
F Bilgili, S Kuşkaya, P Gençoğlu, Y Kossouri, MG Garang Peter
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020
22020
Most up-to-date methodologic approaches: evidence from the Wavelet coherence approach
F Bilgili, E Muğaloğlu, S Kuşkaya, HH Bağlıtaş, P Gençoğlu
Environmental Kuznets Curve (EKC), 115-139, 2019
22019
Environmental pollution and energy research and development: an Environmental Kuznets Curve model through quantile simulation approach
F Bilgili, SP Nathaniel, S Kuşkaya, Y Kassouri
Environmental Science and Pollution Research, 1-16, 2021
12021
The roles of economic growth and health expenditure on CO 2 emissions in selected Asian countries: a quantile regression model approach
F Bilgili, S Kuşkaya, M Khan, A Awan, O Türker
Environmental Science and Pollution Research, 1-24, 2021
12021
Modeling the exchange rate pass-through in Turkey with uncertainty and geopolitical risk: a Markov regime-switching approach
F Bilgili, F Ünlü, P Gençoğlu, S Kuşkaya
Applied Economic Analysis, 2021
2021
The role of hydropower energy in the level of CO2 emissions: An application of continuous wavelet transform
F Bilgili, DB Lorente, S Kuşkaya, F Ünlü, P Gençoğlu, P Rosha
Renewable Energy, 2021
2021
The Age Structure, Stringency Policy, Income, and Spread of Coronavirus Disease 2019: Evidence From 209 Countries
F Bilgili, M Dundar, S Kuşkaya, DB Lorente, F Ünlü, P Gençoğlu, ...
Frontiers in psychology 11, 2020
2020
Atık Enerji Tüketimi ile Sanayi Üretimi İlişkisi: Dalgacık Uyumu Modeli
S Kuşkaya, F Bilgili
Nobel Yayın Dağıtım, 2020
2020
Hidroelektrik Enerji Tüketiminin Çevre Üzerine Etkisinin Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli ile Araştırılması: ABD Örneği
S Kuşkaya, F Bilgili
Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi, 263-284, 2020
2020
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımının Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli Yaklaşımı
S Kuşkaya, F Bilgili
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (4), 39-60, 2019
2019
Re-examining the Environmental Kuznets Curve through continuous wavelet coherence approach
F Bilgili, E Muğaloğlu, S Kuşkaya, HH Bağlıtaş, P Gençoğlu
Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manual, 1-20, 2019
2019
Yenilenebilir Enerji Tüketimi: Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması
S Kuşkaya, P Gençoğlu
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (44), 552-566, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20